NaujienosAtgal <

Prašome paremti mūsų veikla, skiriant jai 2 proc.

2011-04-15 22:38

Laukelių pildymas 2 proc. skyrimo deklaracijoje, jei norite 2 proc. skirti Asociacijai "Šviesos kampelis":
1 laukelyje nurodomas nuolatinio Lietuvos gyventojo asmens kodas;

2 laukelyje - nuolatinio Lietuvos gyventojo vardas, pavardė;

3 laukelyje - gyvenamoji vieta ( miestas, gatvė, namo, buto numeris);

4 laukelyje - telefono numeris (laidinio ar mobiliojo telefono kodas ir numeris);

5 laukelyje - elektroninio pašto adresas ( jeigu toks yra);

6 laukelyje - ataskaitinis mokestinis laikotarpis, t.y. kalendoriniai metai, kuriais išskaičiuoto (mokėtino) pajamų mokesčio sumos dalis prašoma pervesti (skaičiuojama iš praeitų metų, todėl užpildyta 2010);

7 laukelyje - prašymo pildymo data ( metai, mėnuo, diena) - gali nesutapti su formos pristatymo į VMI data;

8 laukelyje pažymima „X“ ženklu pirminė forma, jeigu prašymas pateikiamas pirmą kartą, „X“ ženklu pažymima patikslinta forma, jeigu pateikiamas patikslintas prašymas;

9 laukelyje nurodomas paramos gavėjo(-ų) eilutės numeris.

10 laukelyje - paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas), t.y. tas paramos gavėjo numeris (kodas), kurį jam suteikė Juridinių asmenų registro tvarkytojas; "Šviesos kampelio" kodas, kurį reikia įrašyti į 10 laukelį: 300625407

11 laukelyje - pilnas arba sutrumpintas paramos gavėjo pavadinimas; t.y. ASOCIACIJA " ŠVIESOS KAMPELIS"

12 laukelyje - paramos gavėjo buveinės adresas (miestas, gatvė, namo, buto numeris); VELIUONOS 18-1 KAUNAS

13 laukelis nepildomas;

14 laukelis nepildomas;

15 laukelis nurodomas sąskaitos nr. LT 467011700001700134;

16 laukelyje - prašoma pervesti pajamų mokesčio dalis (procentais). Jeigu prašyme nurodomi keli paramos gavėjai, bendra 16 laukelyje nurodytų dalių suma negali viršyti 2 procentų. T.y. 2 proc.

17 laukelyje – nurodomas papildomų lapų skaičius (jeigu papildomi lapai pridedami).