ProjektaiAtgal <

"Kartu su vaiku"

2009-10-27 10:41

Nuo pirmųjų veiklos metų asociacija "Šviesos kampelis" savo iniciatyva, pajėgomis ir lėšomis vykdo Kauno m. M.Mažvydo vidurinėje mokykloje projektą tėvams ir mokytojams "Kartu su vaiku".
PROBLEMA: TAKOSKYRA TARP MOKYKLOS IR ŠEIMOS
AKTUALUMAS:
• Mokyklos ir šeimos bendradarbiavimo svarba ypač reikalinga šiandien, nes, esant sunkiai ekonominei padėčiai, dalis tėvų vis labiau užsidaro savo aplinkoje, mažai dėmesio skiria vaikų mokymuisi, elgesiui;
• Mokyklos bendruomenės veikloje dalyvaujantis žmogus jaučiasi daug saugesnis, nes artima aplinka greičiau gali sureguoti į jo poreikius;
• Būdamas drauge asmuo gali lengviau imtis socialinės veiklos;
• Mokyklos bendruomenėje didėja kiekvieno nario reikšmingumas ir atsakomybė, stiprėja ,,mes“ jausmas;
• Mokyklos bendruomenėje lengviau natūraliu būdu rasti aktyvistus, lyderius, atskleisti talentingus tėvus, kurie galėtų imtis iniciatyvos mokyklos bendruomenėje vykdyti bendrą veiklą;
• Tėvai turi didesnės jėgos ir įtakos sprendžiant realius klasės, mokyklos klausimus, siūlant problemų sprendimo variantus;
• Tarp tėvų mažėja susvetimėjimas ir skatinamas aktyvumas, tėvams atsiveria galimybės optimaliai išnaudoti savus gebėjimus ;
• Tėvams suteikiama galimybė atvirai svarstyti pasitaikančius trūkumus, diagnozuoti bendruomenės veiklą;
• Tobulėja tėvų ir pedagogų bendravimo įgūdžiai;
Apklausų ir betarpiško bendravimo su tėvais duomenimis pastebėta ,jog daugelis vaikų tiesiog vengia pasakoti apie savo skaudžią patirtį mokykloje ne tik mokyklos darbuotojams, bet ir tėvams ar kitiems šeimos nariams. Vaikai nepasakoja apie tai, nes galvoja, kad:
• tėvų įsikišimas gali pabloginti situaciją;
• tėvai negali padėti;
• bijo, kad gali sulaukti skriaudėjų keršto;
• jie patiki jog situacija nėra tokia rimta, kad reikėtų suaugusiųjų įsikišimo;
• jie patys privalo susitvarkyti su šia problema;
• įsitikinę, jog tėvai nereaguos rimtai į tai. Vaikai vengia pasakoti apie savo problemas ir todėl, kad bijo būti pavadinti skundikais. Šias nuostatas būtina keisti.
• Daugelis tėvų tiesiog dėl informacijos stokos ir gana oficialiaus bendravimo, nesupranta kuo galėtų prisidėti ir kokioje mokyklos veikloje dalyvauti. Lietuvoje tėvų įsitraukimas į prevenciją dar gana pasyvus. Nedalyvavimas paprastai reiškiasi kaip atsakomybės perkėlimas. Vaikui pradėjus lankyti mokyklą, daugelis tėvų su palengvėjimu nusimeta dalį atsakomybės – juk dabar visą jų vaiko ugdymo darbą, atliks mokykla. Taip galvoti išties paranku, nes jei vaikas pradės netinkamai elgtis, mokyklai bus galima suversti visą kaltę.
PROJEKTO TIKSLAS :
Informuojant, tėvus ir mokytojus apie šeimos ir mikro aplinkos poveikį vaiko asmenybės vystymuisi ,vienyti naudingai partnerystei. Vykdyti tėvų pedagoginį švietimą, suteikiant pedagoginių, psichologinių žinių apie vaiko augimą, vystymąsi.
Suaugę, besirūpinantys vaiku, galės padėti vaikams mokytis pagarbiai bendradarbiauti : parodydami gerų tarpusavio santykių pavyzdį; patys demonstruodami tinkamus agresijos kontrolės būdus; mokydami vaiką, kad kitą žmogų žeidžianti ar žalojanti agresija yra nepriimtina; įvardindami, kokios yra agresijos pasekmės padėdami vaikui suprasti kitų jausmus; mokindami rūpintis kitais; dalindamiesi savo gerąja patirtimi.

DARBO OBJEKTAS:
Bendrasis šeimų švietimas kolektyvinėmis formomis, specialusis švietimas grupinio ir individualaus darbo formomis, tėvų teigiamos vaikų auklėjimo patirties skleidimas.

PROJEKTO UŽDAVINIAI:
• Suteikti reikiamų pedagoginių, psichologinių žinių, padedančių geriau pažinti vaiką
• Organizuoti bendrus mokyklos ir šeimos pedagoginius veiksmus vaikų auklėjimo ir mokymo procese;
• Sutelkti, aktyvinti, budinti bendruomenę mokyklos kaitai;
• Skatinti tėvus aktyviau dalyvauti mokyklos , klasės gyvenime;
• Sistemingai nagrinėti šeimos ir mikroaplinkos poveikį vaiko asmenybei, esant neigiamai įtakai bendrom pastangom šalinti jos poveikį vaikui;
• Kurti mokykloje savitarpio pagalbos paramos grupes,dalintis gerąja patirtimi „Tėvai – tėvams“.


Projekto metu yra organizuojami seminarai. Šiame projekte yra dalyvavę šie lektoriai: Saulė Šerėnienė, Dalia Cymbaliuk, Aleksandras Žarskus, Ričardas Pagojus, kun. Kęstutis Brilius, Nida Gruodienė, Dženeta Neverauskienė, Violeta Ivanauskienė, Zuzana Mažeikaitė, Kristina Radvilienė, Vita Janavičė ir kt.