ProjektaiAtgal <

Išvalykim smurtą ir patyčias iš mokyklų

2010-08-03 16:12

Atlikta daug įvairių tyrimų, kokios yra patyčių pasekmės. Galima išskirti pasekmes aukai, skriaudėjui ir mokyklos psichologiniam klimatui. Tai, kiek daug neigiamų pasekmių sukels tyčiojimasis, labai priklauso nuo suaugusiųjų reakcijos į šį reiškinį, nuo jų palaikymo ar ignoravimo, ar pagalbos. Patyčios yra kaip rizikos veiksnys įvairiausioms psichikos sveikatos ir elgesio problemoms atsirasti. Ir, tik veikiant apsauginiams veiksniams (šeimos palaikymui, geriems socialiniams įgūdžiams, mokytojų paramai), galime tikėtis, kad patyčių pasekmės nebus labai skaudžios. Tai, kad suaugęs žmogus nejaučia rimtų vaikystėje patirtų patyčių pasekmių, visiškai nereiškia, kad patyčios neturi neigiamo poveikio – tai veikiau reiškia to žmogaus psichologinį atsparumą, kuris atsvėrė patyčių keliamus neigiamus poveikius.


Problema, kuri įvardinama projekte: menkas mokykloje mokyklos vadovų, pedagogų akylumas identifikuojant patyčių ir smurto atvejus
Projekto tikslas: pasirūpinti, kad mokykloje vaikai būtų saugūs ir veiktų efektyvi patyčių prevencija.
Projekto pagrindinės tikslinės grupės yra trys. Pirmoji tikslinė grupė - mokiniai. Antroji tikslinė grupė – mokyklos vadovai, mokytojai ir kiti darbuotojai. Trečioji – šeimos.

Uždaviniai:
1. Tapti tarpininkais tarp mokyklos ir šeimos
2. Tapti mokinių ir šeimos patikėtiniais
3. Viešinti patyčių ir smurto atvejus
4. Kurti mokyklose palaikymo komanda
Laukiami rezultatai: Į kovą prieš tarp vaikų vis pasireiškiančias patyčias ir smurtą bus įtraukta vis daugiau tėvų , moksleivių , pedagogų ir kt. darbuotojų.