ProjektaiAtgal <

Gyvenkime blaiviai

2010-08-13 10:40

Sobriologija – blaivios visuomenės gyvenimo mokslas buvo sukurtas prieš šimtą metų Rusijoje mokslininkų Besterevo ir Viderskio. Kas nutiko, kad šis mokslas niekur nedėstomas? O gi šis mokslas buvo uždraustas. O informacija apie šį mokslą buvo panaikinta ar paslėpta.
Sobriologija – tai ne tik propaganda ir agitacija, kurios esmė – primityvios formulės, pavyzdžiui, „kenkia sveikatai“ arba „alkoholis – tai nuodai“, nors šias tiesas vargu ar kas galėtų paneigti. Tai toks pat mokslas, kaip matematika, fizika arba bet kuris kitas. Kaip ir tie mokslai, jis turi savo dėsnius, kurių prisilaikant galima bet kurioje šalyje likviduoti alkoholio grėsmę gyventojams, ne „minimalizuoti pavojų“, o visiškai pašalinti alkoholizmą.


Problema-

„Kultūringas“, „saikingas“ alkoholio vartojimas – girtuoklystės ir akloholizmo šaltinis. Dabartiniai girtuokliai ir alkoholikai tokie tapo ne iškart, visi jie praėjo santykinai ilgesnį ar trumpesnį „saikingo“ alkoholio vartojimo kelią. Kodėl žymi visuomenės dalis, vartojanti alkoholį, peržengia „ribą“ ir tampa alkoholikais? Pirma, todėl, kad alkoholis – tai narkotikas, tad veikia narkotinės priklausomybės dėsniai. Antra, jokios „ribos“ tarp „saikingo“ ir „nesaikingo“ alkoholio vartojimo nėra, perėjimas iš vienos kategorijos į kitą vyksta palaipsniui ir sklandžiai, pačiam geriančiajam, o dažnai ir jo aplinkos žmonėms, nepastebimai. Tai, kad ne visi geriantieji pereis į alkoholikų kategoriją, negali būti „saikingo“ gėrimo pateisinimas, nes alkoholio žala pasireiškia ne tik daugybės alkoholikų atsiradimu, bet ir gyventojų sveikatos, socialinės gerovės pablogėjimu visiems kitiems geriantiesiems.
Priežasčių ir pasekmių ryšio analizė leidžia daryti išvadą, kad masinis „kultūringas gėrimas“ yra problemos esmė, o girtuoklystė ir alkoholizmas – pasekmė. Išvada – visuomenės blaivinimą logiška būtų pradėti nuo kultūringai geriančiųjų.

Tikslas-

Viesinti blaivios visuomenės gyvenimo mokslą- sobriologiją.
Visuomenę pradėti blaivinti reikia nuo kultūringai geriančiųjų, nes alkoholikų blaivinimas – kova su pasekmėmis, mažai sėkminga kova.

Uždaviniai:
Organizuoti stovyklas skleidžiant blaivų laisvalaikį
Organizuoti blaivią gimtadienių šventimo kultūrą
Propaguoti sobriologijos mokslą kasdienybėje

Laukiami rezultatai: Vis daugiau prablaivėjusių žmonių turi vis didesnį poveikį visuomenės prablaivėjimui.