ProjektaiAtgal <

Tėvų paramos tėvams centras

2011-03-30 17:23

Šis pasiūlymas teikiamas siekiant stiprinti bendruomeninius ryšius tarp tėvų, vaikų ir mokyklos. Tarpusavio parama, kuri istoriškai, tradiciškai visada buvo sritis, neatsiejama nuo gailestingumo, altruistinės pagalbos artimam, vis labiau išryškėja jos poreikis šiuolaikinei visuomenei, mokyklai, šeimai. Jai šeima yra visuomenės ir valstybės pagrindas, tuomet išlieka svarbu – kokius resursus šeima panaudoja atliekant jai patikėtas funkcijas ir ar mokyklos ir tėvų vertybės sutampa vaikų ugdymo procese.
Sukūrus stiprios bendruomenės ryšius visada įmanoma ugdyti asmenį, pajėgų suvokti pasaulį, savarankiškai ir kartu su kitais spręsti savo ir visuomenės gyvenimo problemas.
Siūlome bendromis pastangomis Jūsų vadovaujamos mokyklos erdvėse įsteigti „Tėvų paramos tėvams“ centrą. Šiame centre mūsų socialiniai darbuotojai, tėvai savanorystės principu telktų išmintingų tėvų bendruomenę, siūlytų šeimoms naujus mechanizmus, kaip stiprinti šeimos ir mokyklos bendruomeninius ryšius. Konsultuotų šeimas patekusias į krizę ar ieškančias įvairesnių problemų sprendimo būdų. Padėtų stiprinti tėvystės įgūdžius, skleistų saugumą šeimoje ir mokyklos bendruomenėje, formuotų pagarba ir meile grįstus bendravimo gebėjimus. Viskas, kas vyktų viešumoje tai ir turėtų didžiausias galimybes teigiamiems pokyčiams.
Teigiami pokyčiai įmanomi, kai visi būsime nusiteikę gilintis į problemų šaknis ir ilgalaikes pasekmes. Praktinė patirtis liūdija, kad asmeniui padėti išlipti iš elgesio skurdo nėra kitų instrumentų, kaip tik per artimiausią jo aplinką- bendruomenę. Efektyviai sutelkus mokyklos potencialą , išnaudojus erdv, pasitelkus vis naujus metodus ir priemones būtų įmanoma dar efektyviau kūrti stiprius bendruomeninius ryšius, kaip saugiklius saugančius kiekvieną bendruomenės narį.
Mūsų darbo metodai: šviečiamoji socialinė veikla, tėvų gerosios patirties sklaida, savitarpio parama, atvejų analizė, kultūrinė veikla, prevencinė veikla.
Tikslas: skatinant tėvų bendruomeniškumo jausmą, kurti mokykloje saugią ir sveiką ugdymosi aplinką, diegiant kultūrinę savimonę ir žmogiškąsias vertybes, puoselėti atvirus, pagarba ir supratimu grįstus santykius.
Socialinės problemos: tėvų toleruojamas smurtinis bendravimas, bendradarbiavimo su mokykla vaidmens neįvertinimas vaiko ugdyme, negatyvus tėvų požiūris į mokyklą ir mokytojus, trūksta žinių apie jausminį gyvenimą, trūksta gyvenimo įgūdžių.
Uždaviniai
1. Tampraus socialinio tinklo tarp šeimos ir mokyklos kūrimas
2. Tėvų švietimas
3. Sociokultūrinių renginių organizavimas