ProjektaiAtgal <

„MOKINIŲ PATIKĖTINIŲ“ CENTRAS

2011-03-30 17:26

“Nė viena mokykla negali
save laikyti puikia mokykla, jeigu ji,
visų pirma, nėra saugi mokykla.”
Arne Duncan.
Tikslas: Suburti ir parengti savanorius( vyresnių klasių moksleivius, tėvus, mokytojus) vykdyti prevencinę patyčių programą - „Mokinių patikėtiniai“.
Problemos pristatymas: Akivaizdūs vaikų išgyvenimai ir daugelis sociologinių tyrimų patvirtina- patyčias patiria labai daug vaikų. Patyčių reiškinys savaime nesiliaus. Todėl skatiname, kad kuo daugiau žmonių, mokyklų, organizacijų įvardytų, kad tyčiotis yra visiškai nepriimtinas elgesys, kad toks elgesys bus operatyviai stabdomas. Efektyviam šios problemos sprendimui reikalingas viešumas, susitelkimas, aktyvus visuomenės, bendruomenės, mokytojų, mokyklos administracijos, tėvų ir moksleivių įsitraukimas. Patyčios nesiliauja iš karto. Tam reikia laiko, nuoseklių injekcijų drąsinant vaikus indentifikuoti patyčių atvejus.
Projektinės idėjos pristatymas:

PATIKĖTINIŲ VEIKLOS ESMINIAI BRUOŽAI:
• Pagrįsti savanoriškumo principu;
• „Patikėtiniais“ bus kviečiami vyresnių klasių moksleiviai, tėvai ir mokytojai;
• „Patikėtiniai“ bus specialiai apmokomi ir paruošiami dalyvavimui programoje;
• „Patikėtiniai“ bus nuolat konsultuojami socialinės veiklos darbuotojų:
• Sąvanoriai atliks ne draugų, o "patikėtinių" vaidmenį.
Sprendžiant patyčių problemą, dėmesys turi būti nukreiptas ne tik į skriaudą patiriančius vaikus, bet ir į pačius skriaudėjus, stebėtojus. Šie vaikai paprastai nebūna probleminiai. Dažniausiai jie vertinami draugų, mokytojų. Šaunūs, gabūs, mokantys bendrauti, tačiau, be šių savo savybių, jie moka skaudinti ir kitus. Todėl labai svarbu laiku sutelkti pajėgas, kad grubus socialinis elgesys netaptų toleruotinu įpročiu.
„Mokinių patikėtiniais“ patyčių prevencinėje programoje būtų kviečiami dalyvauti savanoriai tėvai, mokytojai ir moksleiviai. Praėję 10 mokymų sesiją ir tapę „Mokinių patikėtiniais“ budėdami mokykloje atliktų labai svarbų indėlį kasdieniniam mokyklos bendruomenės gyvenime. Esminis šios veiklos prioritetas - viešumas. Žinios apie šį projektą mokyklos bendruomenėje paskleidimas. Kalbant apie savanorius mokinius, yra svarbus ir kitas aspektas, kad kiti mokyklos mokiniai gautų tikslią ir aiškią informaciją apie tai, kokia veikla užsiima jų mokyklos moksleiviai, kokią pagalbą jie gali gauti iš „Mokinių patikėtinių“, kaip juos atpažinti ir pasitelkti pagalbon. Apie vykdomą projektą turi sužinoti visi mokiniai, mokytojai ir tėvai.
Labai svarbus vaidmuo tenka ir suaugusiems dalyvaujantiems „Mokinių patikėtinių “ programoje. Suaugusiųjų reagavimo į patyčias pavyzdys, parama, palaikymas, paskatinimai bus labai svarbūs visiems moksleiviams ir „Mokinių patikėtiniams “. Tai pat mokykla turėtų apsvarstyti, kas iš mokyklos mokytojų dalyvaus savanorystės principu šiame projekte, kaip skatins mokinius savanorius drąsiai dalyvauti savanorystėje, kaip teiks paramą ir palaikymą „Mokinių patikėtiniams“, kaip telks kolegas palaikymui, kaip mokytojai bendraus ir reaguos į „Mokinių patikėtinius “, jei šie kreipsis pagalbos dėl kokio nors atvejo. Taigi mokyklos bendruomenės parama ir palaikymas „Mokinių patikėtiniams “ turėtų būti iš anksto numatytas, kaip kiekvienas mokytojas parems ir palaikys šią patyčių prevencinę idėją.
Kad nuosekliai vyktų programos eiga ir stebėjimas, mokykla turėtų suteikti pastovią visai bendruomenei atvirai prieinamą ir žinomą erdvę, kurioje kiekvieną dieną budintys savanoriai galėtų priimti nusiskundimus ir į juos atitinkamai reaguoti. Dar būtų svarbu darbo grupei suteikti galimybę vakarais reguliariai mokykloje susitikti, aptarti kylančias sudėtingas situacijas, pasidalinti idėjomis, emocijomis ir jausmais, numatyti sekančius žingsnius.
Darbo metodai: šviečiamoji socialinė veikla, gerosios patirties sklaida, savitarpio parama, atvejų analizė, kultūrinė veikla, prevencinė veikla.
Savanorių sutelkimas, paruošimas ir moderavimas „Mokinių patikėtiniais“ yra labai svarbios sėkmingos prevencijos šakos. Savanoriai, kurie bus pasiruošę teikti pagalbą ir paramą nukentėjusiems nuo patyčių , bus apmokomi tam būtinų įgūdžių: kaip išklausyti ir emociškai palaikyti kitą vaiką, kaip tinkamai išsiaiškinti problemą, dėl kurios į juos kreipiasi kiti vaikai, kaip ir kodėl reikia laikytis konfidencialumo principo ir žinoti, kada konfidencialumo taisyklė gali būti sulaužyta. Išanksto bus aptartos galimos kitų mokyklos mokinių reakcijos į mokinius savanorius. Savanoriai bus paruošti ne tik padėti kitiems, bet ir padėti patys sau, iškilus kitų vaikų agresijai ar priešiškumui. Grupinio ir individualaus paruošimo metu „PATIKĖTINIAI“ bus mokomi emocijų atpažinimo, patyčių stabdymo įgūdžių, aktyvaus klausymosi, tarpininkavimo, atstovavimo, pagarbaus bendravimo sprendžiant konfliktus, kels mokyklos saugumo ir draugiškumo lygį, formuos pagarbius ir draugiškus tarpusavio santykius Patikėtiniai nebus mokomi psichologinio konsultavimo. Ši programa bus orientuota į pagalbos teikimą kitiems vaikams, juos išklausant, padrąsinant, palaikant bei nukreipiant į suaugusius asmenis ar atitinkamas organizacijas.
UŽDAVINIAI:
1. Suderinti veiksmus su mokykla
2. Pakviesti mokyklos bendruomenę savanorystei
3. Įkurti „Mokinių patikėtinių“ centrą mokykloje
4. Organizuoti„Mokinių patikėtinių“ mokymus
5. Vykdyti kas savaitę veiklos atžvalgas
6. Kas du mėnesius viešai pristatyti centro veiklą
7. Kartą per mėn.organizuoti tėvams, mokytojams šviečiamuosius seminarus
Laukiami rezultatai: Paruošti savanoriai indentifikuos patyčių problemas, informuos vaikus, suaugusius, kas yra patyčios, kaip jas stabdyti, kur kreiptis pagalbos. Mokyklos bendruomenės gyvenime išryškės atsakingas pilietiškumas, socialinis jautrumas. Bus reali, nuosekli pagalba nuo patyčių nukentėjusiems vaikams, vyks mokyklos bendruomenės švietimas, kils mokyklos saugumo ir draugiškumo lygis, formuosis pagarbūs ir draugiški tarpusavio santykiai, augs kūrybiškumas ir darbo našumas.