ProjektaiAtgal <

MOKSLEIVIŲ SOCIALINIŲ KOMPETENCIJŲ TOBULINIMAS

2011-03-30 17:26

Trumpas pristatymas :Vaikai mokykloje ne tik mokosi, jie ieško teisingo elgesio normų, elgsenos kodų, bendrystės , santykio, savos vietos gyvenime. Vaikai vystosi ir auga pagal jiems sudarytas aplinkybes , suteiktas žinias, santykį su įvairiais žmonėmis, mokosi iš pavyzdžio. Todėl mės tėvai būnam pagalbininkais mokytojams, draugais vaikams ir tuo pačiu prisidedam prie ugdymo turinio, per įvairias veiklas vaikus skatinam būti bendruomeniškais, atsakingais piliečiais.
Tikslas: Padėti moksleiviams įvaldyti socialiai susipratusio piliečio savęs vadybą .
Laukiami rezultatai: Moksleiviai geriau suvoks save, žmonių visuomenę, sąsajas su gamta. Sustiprinės moksleivių socialinės kompetencijos: atsakingumas, sąmoningumas, išmintingumas, socialinis jautrumas, valingumas, bendrystė, sanglauda, savivoka.
Mokinių prisiimti uždaviniai :
1. Atsakingai naudotis mobiliu telefonu: Kuo rečiau nešiotis rūbų kišėnėse, naktį nelaikyti miegamąjame, vieną dieną per savaitę išmokti pabūti be telefono.
2. Per savaitę vieną dieną atsisakyti televizoriaus
3. Dvi dienas per savaitę pabūti be kompiuterio
4. Puoselėti pagarbą vienas kitam klasėje, gerbti klasės draugų skirtingumą.
5. Savo laikysena prisidėti prie gamtos ekologijos: rūšiuoti šiukšles, nemėtyti šiukšlių. Fiksuoti aplinkose pastebėtus ekologijos pažeidimus, mokytis mąstyti kritiškai.
6. Atsakingai elgtis su maistu: susipažinti su produktų sudėtimi, nemėtyti maisto.
7. Atsisakyti energetinių gėrimų: kokakolos, fantos, pepsi kolos, ir kt
8. Nešvaistyti pinigų: pakelti numestus centus, valdyti troškimus ir norus, nežaisti jokių žaidimų iš pinigų.Atsakingai skolinti pinigus ir atsakingai skolas grąžinti.
9. Būti parodomąja klase : be cigarečių, be alkoholinių gėrimų ir kt. psichiką žalojančių medžiagų
10. Nevartoti keiksmažodžių.
11. Dalyvauti projekto organizatorių apklausose