ProjektaiAtgal <

STOVYKLA VAIKAMS IR JAUNIMUI (9 m. – 16 m.)

2012-10-01 14:51

STOVYKLOS TIKSLAI: Prasmingai praleistas laisvalaikis. Mokymas pačiu gyvenimu per kūrybišką bendradarbiavimą be konkurencinių žaidimų, per pagalbą vienas kitam. Veikla pritaikyta gerbiant vaikų ir paauglių prigimtinius poreikius. Vaikams ir paaugliams patariama, kaip išvengti konfliktų, patyčių ar kitų nemalonumų.
Sukuriama saugi atmosfera „išsikrauti“ ir pasikalbėti apie tai, kas sunku, nepriimtina ar neįmanoma išsikalbėti namie, mokykloje ar su draugais.
Mokoma atpažinti savyje asmeniškas stiprybes, o silpnybes atsukti į teigiamus bruožus.
Stovyklos veiklas kūriame atidžiai apžvelgdami vaikų ateitį formuojančias aplinkas.
ESAMA SITUACIJA: Bendro lavinimo valstybinės mokyklos kupinos prievartos ir begalinio spaudimo, vaikai atjungti nuo savo poreikių, išmokyti bijoti jausmų, nesuvokia vertybių. Konkurenciją skatinančios metodikos nuolat verčia vienus prieš kitus kovoti dėl pažymių, dėmesio, draugų priėmimo. Tokioje tarpusavio užnuodytoje aplinkoje retas vaikas randa jėgos išsaugoti nors vieną savo svajonę, suvokti gyvenimo prasmę, arba rasti kokia kryptim keliauti, suartėti atvirai su nors vienu kitu žmogum, pasitikinčiai kurti teigiamus tikslus.

Švietimo įstaigos užnuodija bendravimą ir paskui skundžiasi, kad vaikai nesugyvena, tyčiojasi, elgiasi neatsakingai.
Stovykloje padedama vaikams susipažinti su savomis vertybėmis ir atsakingai spręsti .

Šiandien mokyklos, įstatymai, visuomenė, kuri pati baisiausiai užmigdyta, kurioje sulygintas kiekvieno unikalumas, stengiasi visus suvienodinti, kad nebūtų ryškių skirtumų, kad neturėtų savo išraiškos. Vaikai taip supresuoti, lyg skiedrų plokštės, užaugę moka ypatingai gerai įtikti, pataikauti, susitapatinti.
Mokyklose vaikai baudžiami už nepritapimą, išradingumą, iniciatyvą, pasireiškimą, savo nuomonės turėjimą, už būvimą savimi.

Stovykloje vaikai ir paaugliai skatinami susipažinti su savo unikalumu ir naudoti tą atrastą naują savo jėgą atsilaikyti prieš spaudimą nuo kitų „būti kaip kiti.“
Suteikiama daug progų išreikšti savo mintis, jausmus, poreikius. Vertinami pokalbiai aiškinantis, kodėl, kas įvyko ir būtent taip įvyko.
Stovykloje suteikiama vaikams ir paaugliams progų atrasti, vertinti, pasireikšti, suvokti kodėl vieni ar kiti dalykai draudžiami ir kaip tai įtakoja žmogaus ateities gyvenimą. Per bendradarbiavimą žaidimuose ir iššūkiuose, vaikai ir paaugliai skatinami atrasti kas „Aš“, ir ką tas „Aš“ turi bendro su aplinka ir aplinkiniais. O visus įtraukiančios diskusijos ir progos susimąstyti padės kiekvienam susipažinti su savo poreikiais, vertybėmis, unikalumu.