ProjektaiAtgal <

“Vienykimės vardan aukščiausių švietimo tikslų“

2012-11-28 14:42

Socialinės veiklos asociacija „Šviesos kampelis“ vykdo projektą “Vienykimės vardan aukščiausių švietimo tikslų“ ir to pasekoje reguliariai, ne terminuotai nuo 2012 m. vasario 8d. rengiame kas du- tris mėnesius tęstines respublikines konferencijas Kauno miesto Savivaldybės didžiojoje salėje, Laisvės al. 96 . Viešumoje nagrinėjamos problemos turi didžiausias pokyčių galimybes.
Konferencijos iniciatyvą palaikantys draugai : Lietuvos tėvų forumas, Kauno jungtinis demokratinis judėjimas, Tautos ateities forumas, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Teisininkų draugija, Visuomeninė piliečių sąjunga

Konferencijų tikslas: Drąsiai pareikšti, kad netinkamas mikroklimatas, fizinis, bei psichologinis smurtas įstaigose, kuriose vaikai kuria savo gyvenimo pagrindą, negali būti pateisinamas. Būtina visiems susitelkus, užbėgti skaudiems įvykiams už akių ir iš mokyklų, visuomenės šalinti patyčias bei smurtinį bendravimą. Būtina kurti ilgalaikes patyčių reiškinį šalinančias strategijas 3 lygiais: individualiu, klasės bei bendruomenės, kad į mokyklą būtų gera eiti mūsų visų vaikams.
Kviečiame įvairių profesijų atstovus dalintis geromis idėjomis ir ieškoti priežasčių ko trūksta, kad Lietuvoje tiek nelaimingų vaikų, sunkiai įgyvendinami išsikelti švietimo tikslai, uždaviniai, kurie deklaruojami Bendro lavinimo mokyklų programų ir išsilavinimo standartų puslapiuose. Ugdymo procese pamirštamas dorinių vertybių, bendražmogiškų idealų puoselėjimas, o pagrinde plėtojamos vien tik vaikų žinios, įgūdžiai. (Pagrindas LR Konstitucija, Švietimo įstatymas (3 str.), Švietimo koncepcija, Bendrosios programos, išsilavinimo standartai.)

KREDO
• Mokykla, išmokiusi skaityti, skaičiuoti, piešti, bet nesuformavusi asmeniui atitinkamo poreikio, liks vaikui amžinai skolinga…(A. Piličiauskas )
• Mokslas be auklėjimo - tai kalavijas bepročio rankose. ( Mendelejevas )
• Daug metų kovoju už vertingumą vaiko. ( Korčakas)


Idėjos pristatymas:
Tradiciniai mokymo būdai XXI amžiaus jaunuomenei nebėra tokie efektyvūs kaip kadaise. Atėjo laikas judėti pirmyn! Skatiname tapti puikiom mokyklom Lietuvoje, į kurias noriai eitų ir vaikai ir pedagogai ir tėveliai.
Remiantis tyrimais, interaktyvūs mokymai 30% efektyvesni už tradicinius. Kūrybiškas mokymosi procesas sudaro galimybę net iki 300% padidinti mokymosi greitį ir veiksmingumą. Sužaidybinimas leidžia pasiekti mokinį ne tik intelektiniu lygmeniu, bet ir socialiai, emociškai, psichologiškai, taip daug efektyviau perduodant ir įtvirtinant žinias ir įgūdžius.
Į konferencijas kviečiame lektorius, kurie drąsiai įvardina problemas, dalinasi gerąja patirtimi ir skatina ieškoti mokymo formų, kurios ne tik papildo mokymo procesą kokybišku mokomuoju turiniu, bet ir pritraukia bei išlaiko mokinio dėmesį. Atėjo laikas keisti įprastą mokymosi procese dominuojantį nuobodų “kalimą” į smagų, mokinį dominantį procesą, net netiesiogiai perduodamos žinios įsisavinamos žymiai geriau ir atmintyje išlieka daug ilgiau. Nepatrauklūs mokymosi procesai, už mokyklos esantis didelis gyvenimo intensyvumas mokinius vilioja, tad norint pritraukti mokinio dėmesį reikia naudoti pačias inovatyviausias priemones . Pokyčiams būtinas susitelkimas.
Nauda mokytojams:
• Profesinis tobulėjimas ir naudingų ryšių užmezgimas
• Savirealizacija.
• Remiantis tyrimais, interaktyvūs mokymai 30% efektyvesni už tradicinius, o tai palengvins mokytojų darbą.
• Patyriminio mokymo būdo pasitelkimas padidina mokymosi efektyvumą iki 300%.
• Atnaujinti užsiėmimai ir žaidimas pritrauks mokinių dėmesį ir padidins jų motyvaciją mokytis ne tik pamokų metu, bet ir namie.
• Galimybė keistis rolėmis su mokiniais, tėvais.
• Sudaromas bendras patirties, mokymosi turinio apsikeitimo tinklas ir duomenų bazė tarp mokyklų.
• Specialūs specialistų vedami mokymai, kurie leis įgyti darbo su sistema įgūdžius bei sužinoti visas praktinio pritaikymo galimybes.
• Gvildenamos patyčių prevencijos, konferencija užtikrina praktinių įgūdžių patyčių prevencijoje lavinimą.
Nauda mokiniams:
• Siūloma nagrinėti netradicinius mokymosi būdus .
• Patyriminis mokymosi būdas padidina mokymosi efektyvumą iki 300%.
• Inicijuojamos galimybės pasirinkti mokytis, tai, kas įdomu.
• Mokymosi procesas gali tampti maloniu.
• Galimybė keistis rolėmis su mokytojais ir patiems kurti mokymosi turinį siūlant įdomias temas.
• Mokyklose daugiau žaismingumo, kūrybiškumo galima mokytis su draugais ir šeimos nariais.
• Gvildenamos patyčių prevencijos, konferencija užtikrina praktinių įgūdžių patyčių prevencijoje lavinimą.
Nauda tėvams:
• Galimybė dalyvauti savo vaikų mokymosi procese.
• Tai unikalus šansas prisidėti prie mokymosi proceso kūrimo ir užtikrinti, kad vaikai išmoks tai, kas svarbu ir naudinga.
• Tėvams gali būti suteikiama proga patiems vesti pamokas tu dalykų, kuriuos išmano.
• Saugi mokykla vaikams. Susitelkusi bendruomenė. Gvildenamos patyčių prevencijos, konferencija užtikrina praktinių įgūdžių patyčių prevencijoje lavinimą.
Laukiami rezultatai:
Į mokymosi procesą bus įtraukti ne tik mokiniai, bet ir jų tėvai, mokytojai, meno srities ir muzikos žvaigždės, mokinių draugai, NVO sektorius. Kiekvienas iš jų bus kaip lygiavertis partneris ir turės galimybę keistis rolėmis. Tokiu būdu padidės mokymosi proceso efektyvumas. Mokiniai jausis emociškai saugūs, ramūs. Kiekvienas pilietis panaudojant savo kompetencijas tobulins švietimo procesą.