ProjektaiAtgal <

TEISINGO ELGESIO PAMOKOS

2012-11-28 14:43

Projektas tęstinis vyksta nuo 2010 metų
Dalyvauja 12-15 vaikų
Pamokėlės vyksta mažiausiai du kartus per mėnesį.
Klientai- vaikai nuo 4 metų iki 14 metų bendrystėje su tėvais, ugdytojais.
Sprendimų reikalaujanti problema: ugdymo sistema prasideda nuo prielaidos, kad susiskaldžiusioje visuomenėje, kur stinga dorovinių vertybių šiandien nepakanka vien akademinių rodiklių. Šiuolaikinis ugdymas sustoja ties fiziniais aspektais ir neperžengia intelekto ribų, nepasiekia širdies. Be žinių jėgos svarbu vaikus išmokyti gyvenime valdyti valios jėgą, minties jėgą, charakterio jėgą, tikėjimo jėgą, dvasios jėgą. Be šio supratimo yra formuojamas labai pažeidžiamas žmogus.
Ugdymo esmė : per širdį drausminti protą, tvarkyti mintis ir kreipti jas į šviesą. Senovės išminčiai supratę, kad nepakanka vaikui įdiegti tik kelias žmogaus savybes ištobulino ugdymo sistemą, susidedančią iš apeigų, vedančių prie įšventinimo, skatinančių vaiko augimą bei dvasinę transformaciją. Esminiams ugdymo sistemos pokyčiams būtina mokyti mažą žmogų minčių, žodžių ir darbų darnos, teisingo elgesio, žodžio laikymosi, drausmės, pasitikėjimo savimi, gero mokytojo pavyzdžio, meilės tylai, taupumo, ramaus proto būsenos, malonios kalbos, punktualumo, atitinkamo gebėjimo pasirinkti ir išminties. Žmogiškumas pasireiškia tuo, ką mes galvojame, kokie yra mūsų įpročiai ir elgesys. Todėl kiekvienas ugdymas turi tarnauti kūnui, protui ir dvasiai. Reikia išmokti stebėti, ką matome, ką mes galvojame, ką kalbame, kaip elgiamės.

Tikslas: puoselėti ir ugdyti sveiką ir harmoningą asmenybę visais aspektais – fiziniu, intelektualiniu, emociniu, psichiniu, dvasiniu. Mokytis bendram buvime dvasingumo, bendruomeniškumo, empatiškumo, atsakingo gyvenimo disciplinų nuo pat mažens, nukreipiant vaikų mąstymą teisinga linkme, per praktiškai patirtas pajautas padėti jiems ugdyti gerą charakterį. Ši metodika padeda formuotis išmintingiems mąstymo modeliams, elgsenos pagrindams. Šis metodas netrukdo įprastoms mokymo programoms, o ir nesiūlo jų keisti. Todėl jį galima taikyti bet kurioje ugdymo įstaigoje.

Uždaviniai :
1. Vaikams pasakoti pasakas ir jas analizuoti
2. Vaidinant pasakas ekspromtu padėti vaikams išgyventi įvairaus elgesio padarinius
3. Ugdyti meditavimo įgūdžius
4. Mokyti prasmingų dainelių, citatų
5. Laisvai išpiešti potyrius
6. Savo patyrimais pasidalinti su kitais

Vystimosi kryptys:
• Meilės sau, aplinkai ir artimui
• Pasitikėjimo savimi ir kitais
• Atsipalaidavimo. Gebėjimo leisti vaike būti tam, kas jau yra
• Savo ribų ir galimybių pajautimo
• Per didelės atsakomybės atsisakymo
• Savęs išreiškimo, pažinimo
Trumpas pristatymas:
Prioritetas: sukurti kiekvienam vaikui saugią aplinką, kad jis tik jam vienam būdingu tempu ir būdu galėtų vystytis ir skleistis.
Pristatymas
Šis ugdymo būdas užtikrina žmonijos pažangą ir veda į aukščiausią sąmoningumo lygmenį. Jis grindžiamas žmogiškosiomis vertybėmis: tiesa, dora, darna, bendryste, drąsa, kurybiškumu, ramybe, meile, taikumu. Šių pamokėlių pagrindas vertybių sklaida žmogaus sąmonėje ir širdyje.
Vaikų tėveliams , seneliams praktiškai užsiėmimų metu įvairių situacijų pamokoje pademonstruojama kaip susitarti, gerbti vaikų jausenas, problemas ir poreikius. Kaip vaikus įgalinti, drąsinti, įkvėpti, nustatyti ribas.
Turint absoliučią kūrybinę laisvę pasiruošiant pamokai, svarbu prisiminti , kokie kyla vaikams klausimai, kas vaikams labiausia patinka, per kokią veiklą ir kas gali vaiką geriausia atskleisti, pasėti gėrio sėklas. Naudojami išminčių pasakojimai ir ugdytojai kuria vaikams pasakas, dainas, žaidimus.
Svarbu, kad kiekvienas vaikas būtų asmeniškai sutinkamas, su kiekvienu vaiku būtų pasisveikinama paduodant ranką, pažvelgiant jam į akis. Svarbu sukurti tokę erdvę, kurioje būtų visi vaikai išgirsti.
Pagrindiniai pamokų metodai (sėdint ant kilimo ratu): visų pirma atžvalga, prisiminimas kas vyko praitoje pamokoje ir vaikų gyvenime. Sekanti pamokos dalis malda kalbomis( kurias gali sukurti ir patys vaikai). Mokant maldelių, nėra skatinama kalti tekstus mintinai, bet svarbiausia, kad vaikai pajustų maldos galią savomis kalbomis, jų nuoširdumą ir saveiką su gerais darbais. Pastebėjome, kaip maldos padeda ugdyti teigiamą mąstymą, pasitikėjimą, savistabą, vidinę ramybę, sąmoningumą. Pamokoje dainuojamt, vaikai groja su pačių pasigamintais instrumentais. Dainos ugdo draugiškumą, darną, gerina atmintį, suteikia daug džiaugsmo ir sukuria gerą atmosferą. Mokomės vidinės šviesos aktyvavimo praktikų per šviesos meditaciją. Vystosi brandus žmogus, kai meditavimo įgūdžiai ugdomi palengva nuo mažens. Iš pradžių mokant sėdėti tyliai nuo 3 iki 5 minučių. Mokomės susikaupti, koncentruotis į šviesą, o kartu išmokstame taisiklingos laikysenos. Meditacija gerina vaikų atmintį, koncentraciją, savikontrolę, ugdo intuiciją. Vaikams pasakos ir pasakojimai yra ne skaitomi, bet sekami, pamokantys su atitinkama intonacija ir vaizdinėmis priemonėmis. Pasakojimai ugdo klausymo įgūdžius, smalsumą, kūrybingumą, vaizduotę, humoro jausmą, plečia akiratį, žinias. Po pasakojimo vyksta pasidalinimas vaidmenimis ir pasakojimo išvaidinimas ekspromtu. Pabaigoje pamokos vyksta potyrių išpiešimas individualiai ir viešas piešinių grupėje pristatymas. Visi piešiniai būna skirtingi ir parodo vaikų gilius išgyvenimus. Piešiniuose pastebėti savitumai kiekvienam pasakomi. Kiekvieno vaiko pristatymas palydimas plojimais.
Pasiekimai: pagerėjęs vaikų elgesys pranoksta visus lūkesčius. Vaikai ir jų ugdytojai įgauna dvasinę pusiausvyrą ir pasiekia aukštą intelekto lygį. Vaikams grupinė veikla su atitinkamu ugdytoju (moderatoriumi) padeda suvokti žmogaus prigimtinį didingumą, dvasingumą, ugdo kūrybiškumą, bendruomeniškumą, pasitikėjimą, pakantumą, koncentraciją, moko atrasti, kas gera, kas ne, atskleidžia vidinius talentus, moko dalintis- bendrauti, susitarti, pasitarnauti.

Parengė Jolanta Lipkevičienė