ProjektaiAtgal <

Prevencinė programa moksleiviams „Socialinės aplinkos žalingos įtakos jaunuomenei“

2014-01-14 10:01

Gyvenimas šiandieninėje dinamiškoje visuomenėje yra nelengvas uždavinys jaunam žmogui. Kalbant apie jaunimą– asmenybės formavimosi laikotarpį išgyvenančią visuomenės grupę, kuri, beje, yra ir pati aktyviausia – akivaizdu, jog atsiranda nemaža tikimybė, kad šie žmonės pasiklys sudėtinguose socialinės aplinkos jiems daromose įtakose ir teikiamos informacijos vingiuose ir nesugebėdami atsirinkti tinkamų orientyrų pasuks klaidingu keliu.
Mokinių žalingus įpročius, klaidingas nuostatas lemia ne tik psichologiniai veiksniai, bet ir aplinka: mokykla, visuomenė, žiniasklaida, tėvai ir ypač bendraamžiai. Mokyklos vaidmuo labai svarbus, nes mokykla tinkamai reaguodama gali padėti formuoti socialinius įgūdžius leidžiančius atsispirti visuomenės spaudimui. Vaiko gyvenimui žalą daro ne tik kvaišalai, bet ir gašlūs vaizdai, garsai.
Mokytojams, auklėtojams, soc. pedagogams ir psichologams trūksta tikslios, teisingos informacijos apie įvairių žalingų socialinių įtakų poveikį vaikų gyvenimui. Susiduriant su grėsmėmis iš aplinkos retai pagalvojama apie galimas pasekmes, daroma žalą fiziniam kūnui, asmenybės augimui ir brendimui.
Pastaruoju metu kvaišalai (nikotinas, elektroninės cigaretės, garsiniai ir kt. narkotikai) tapo viena populiariausių moksleivių pokalbių temų. Kadangi jaunuoliai negauna teisingų nuorodų iš suaugusių jie eksperimentuoja, vadovaujasi stereotipais ir mitais, perimtais iš žiniasklaidos priemonių ir nusistovėjusių tradicijų. Klaidingi suaugusių įsitikinimai įtakoja jaunimo kvaišalų vartojimą. Pomėgis kvaišintis po kiek laiko pereina į priklausomybės ligas.
Pagal ESPAD – tarptautinius lyginamuosius tyrimus, kurie atliekami kas ketverius metus surūkiusių pirmą cigaretę 13 metų ir jaunesnių mokinių 2011 m. Lietuvoje buvo 52 proc., Bent 1 -2 kartus per gyvenimą nurodė vartoję alkoholį 95 proc. Lietuvos paauglių, pagal alkoholio vartojimo pradžios amžių Lietuvos paaugliai taip pat yra kiek aukščiau už vidurkį: kad išgėrė bent vieną taurę kokio nors alkoholinio gėrimo būdami jaunesni negu 13 metų, nurodo 67 proc. Lietuvos mokinių, 2011 metais bent 1 -2 kartus gyvenime vartojusių kokį nors nelegalų narkotiką paauglių buvo 21 proc., vartojusių bent kartą per gyvenimą legalias psichoaktyviąsias medžiagas -raminamuosius ar migdomuosius vaistus, gydytojui nepaskyrus -paauglių Lietuvoje buvo 13 proc.
Kitas pavojus yra technologijos, kurias jaunimas dažnai naudoja atsakant „gyvo “ santykio betarpiško bendravimo. Jauni žmonės praradę tiesioginio bendravimo įgūdžius, susiduria su psichologinėmis problemomis.
Tam, kad jaunas žmogus sugebėtų teisingai pasirinkti, jam būtina išmokti savęs vadybos, gauti teisingas vertybines nuorodas.
Svarbu formuoti neigiamas nuostatas kvaišalų atžvilgiu, ugdyti gebėjimą kritiškai vertinti informaciją, parodyti blaivaus gyvenimo privalumus, padėti ugdyti bendravimo įgūdžius, emocinį raštingumą, stiprinti jauno žmogaus asmenybę, pasitikėjimą savimi.
Kad kiekvienas vaikas mokytųsi, turime sukurti saugią, sveiką ir palankią, vaiko ugdymosi poreikius atitinkančią aplinką, ugdymo turiniu motyvuoti sveikai gyventi, nevartoti alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, išmokti naudotis informacinėmis technologijomis, atskirti tiesą nuo melo.
Didelę įtaką jauno žmogaus elgesiui turi aplinka, šalia jų esantys suaugę žmonės. Svarbu, kad šalia esantys suaugę žmonės rodytų tinkamą pavyzdį jaunuomenei, gebėtų jiems suteikti teisingas nuorodas, atsakyti į iškilusius klausimus. Todėl labai svarbus yra ne tik jaunuomenės, bet ir suaugusiųjų (ugdytojų), kurie yra šalia jaunuomenės, švietimas.


Programos tikslas:

Įtraukti jaunuomenę mokykloje į ankstyvą prevenciją, suteikiant žinių apie socialinės aplinkos žalingas įtakas.

Programos uždaviniai:

1. Supažindinti su socialinės aplinkos grėsmėmis
2. Aptarti psichotropinių medžiagų žalą vaikų fiziniam kūnui, asmenybės brandai
3. Formuoti kritinį mąstymą
4. Ugdyti vertybes nuostatas, padėsiančias išvengti neigiamų įtakų
5. Pateikti gerosios patirties pavyzdžių
6. Skatinti, plėtoti gyvybės kultūrą

Rekomenduojamas užsiėmimų ciklas, kurio trukmę galime derinti pagal Jūsų poreikį.
Taip pat galima užsisakyti tik įvadinį užsiėmimą, kurio trukmė 2 akad.val.

Rengėjai: Socialinės veiklos darbuotojos Indrė Pavinkšnienė ir Jolanta Lipkevičienė
Socialinės veiklos asociacija „Šviesos kampelis“
Tel. 8 600 81221, 8611 58183, sviesoskampelis@gmail.com,