Kokie vadovai dirba su mūsų vaikais? 🙂

Jolanta Lipkevičienė Stovyklų pradininkė 🙂

          Išlikimo stovyklų jaunuomenei vadovė. Šposininkė, spontaniškai daranti jaunimui jausmų paleidimo pratimus. Nuo 2006m. vedanti jaunuomenei stovyklas su palapinėmis. „Žaliosios gamtos mokyklos“ idėjos autorė, steigėja, direktorė, straipsnių autorė, asmenybės ugdymo trenerė, aktyvi visuomenininkė, seminarų mokytojams ir tėvams rengėja, tarpusavio santykių konsultantė. Visose savo veiklose diegia nesmurtinę komunikaciją, moko jaunuomenę simuliaciniais metodais vertybių ir kritinio mąstymo. Jai gamta yra motina, sanatorija, mokytoja.


Stovyklų vadovė Indrė Pavinkšnienė

          Nuo 2006m. veda išlikimo jaunuomenei stovyklas. ,,Žaliosios gamtos mokyklos“ steigėja, administratorė. Per 15 metų gerai įvaldžiusi nesmurtinį vaikų mokymą mentoriaujant. Seminarų tėvams, mokytojams, mokiniams rengėja, šeimų universiteto moderatorė. Turinti išsilavinimą: socialinio darbo praktikos magistras, vertimo iš vokiečių ir rusų kalbų bakalauras.

Indrė gerai žino kaip kurti sveiką mikroklimatą. Konstruktyviai, koncentruotai išsako savo nuomonę, pasiūlymus, komentarus nesusipriešindama su kolegomis. Labai atsakinga, punktuali, drąsi, veržli, jautri, ištverminga. Reikalui esant greitai pagal poreikį perima iš kitų darbus, veiklas. Myli vaikus ir geba užgarantuoti visapusišką vaikų saugumą. Sugeba vykdyti vaikų tarpusavio santykių konfliktų vadybą. Geba vadovauti vaikų grupei demokratiniais principais. Randa visada su vaiku per susitarimus lanksčias išeitis. Tai asmuo, kuris tam tikrose situacijose siekia bendros gerovės atsisakydamas vien tik savo asmeninės naudos.


Rasa Kerienė – Vadovė

          Šioje stovykloje save aktualizuoja ugdant vaikus ir save. Šitą moterį ,po 20metų gyvenimo Airijoje, stovyklose pamatėme prieš tris metus. Jai patiko stovyklos koncepcija ir ji daugiau įgyjus patirties tapo vadove. Airijoje Rasa vadovavo lietuvių mokykloje.


Liutauras Miakiševas

Savanoris – Vadovas – Vadovėlis

          Kodėl savanoris? O todėl, kad nuo maždaug 2006m dalyvauja stovyklose nuo beveik pat pradmenų, kai dar tik buvo prasidėjusios šeimų stovyklos 🙂 Išpradžių buvo kaip dalyvis, o poto tapo savanoriu. Stovykloje sulaukiame jo pagalbos ten kur reikia vyriškos rankos. Pasirūpinti malkom, pririšti virves, pastatyti pavesines ir pan. Bet ir čia negana, čia tobulinami ir jo dvasiniai gebėjimai, bendravimas, empatija, bendravimas su vaikais, priežiūra vandenyje ir žaidimuose bei jų organizavime. O kodėl vadovas – vadovėlis?  Todėl, kad 2021m. pirmą kartą tapo stovyklų vadovu ir vadovėliu kurį vaikai skaito ir mokosi iš jo elgesio kaip iš bendraamžio. Taip pat jis yra puikus naktinių žygių organizatorius, naktiniai žygiai yra tarsi jo antras gyvenimas, juose jis įtraukdamas kitus savanorius gali sukurti, atrasti begale vaidybos ir magijos stebūklų, jis taip pat ir išradėjas ir elektronikos genijus, stovyklai pirmi metai kai nereikia pergyventi dėl šylančio maisto visai stovyklos bendruomenei, dabar turime šaldytuviuką ir saules baterija 🙂


Donatas Jaskys

Savanoris – Vadovas

          Šis nuostabus jaunuolis pradėjo dalyvauti stovyklose nuo taip pat maždaug 2012m. Pradžioje jis buvo kaip dalyvis, bėgant laikui mokėsi ir mokosi, tapo savanoriu! Jis stebi aplinką ir mokosi iš jos, inicijuoja kitus ir pats prisidėda prie stovyklos kūrimo bei jos vystimosi. Mato situacijas kitu kampu, ir nepalieka jų neišsprestų 🙂 Geba iš to kas aplink mėtosi sukurti buityje naudingus daiktus. Labai kurybiškas asmuo. Diskotekotekose šoka taip tarsi būtų be kaulų. Nesilygina į kitus išlieka savimi. Greitai įsisavina nesmurtinę komunikaciją ir ją perduoda jaunuomenei.


Egidijus Pupius

Savanoris – Vadovas

          Egidijus džiaugiasi, jog jau 7 metus yra stovyklinės šeimynėlės narys. Ištisus metus galvoja, ką dar galima būtų padaryti, kad stovyklos būtų geresnės. Du kartus stovyklose buvo balsavimo būdu išrinktas kaip imperatorius. Jis anekdotų karalius, kompanijos siela. Doras jaunuolis saugantis tradicinės šeimos vertybes. Stovykla jam yra erdvė, kurioje gali išsireikšti visas pilnai ( taip neatsiskleidžia mokykloje ar namų aplinkoje). Stovyklose gilina savo savarankiškumą ir taip kompensuoja spragas ko negavo iš gyvenimo. Stovyklose žino, kad gali būti pilnai atsakingas už save, rizikuoti, nesibaiminant, kad gaus pylos ar kad kažkas dėl to būkštaus. Taip pat per įvairiausius scenarijus, simuliacijas lavinosi jo taktiškumas, kritinis mąstymas.