DĖL PRIVERSTINIO TESTAVIMO REIKALAVIMŲ SVEIKIEMS PEDAGOGAMS

Lietuvos Respublikos sveikatos ministrui – 2020 m. gegužės 14 d. Nr. 05-14
Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos
valstybės operacijų vadovui
Aurelijui Verygai
Lietuvos Respublikos seimo kontrolieriaus įstaigai
Lietuvos Respublikos seimo nariams

DĖL PRIVERSTINIO TESTAVIMO REIKALAVIMŲ SVEIKIEMS PEDAGOGAMS

Reikalaujame atidžiau atkreipti dėmesį į 2020 m. gegužės 8 d. sprendimą Nr. V-1104 dėl prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojams.
Sveikatos Ministras įpareigojate Savivaldybių administracijas ir ugdymo įstaigų vadovus sprendime nustatyta tvarka versti registruotis ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų darbuotojus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. kovo 16 d. įsakyme Nr. V-390 ,,Dėl Tepinėlių iš paciento nosiaryklės ir ryklės paėmimo mobiliuose punktuose COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) laboratoriniams tyrimams atlikti“, užtikrinant registraciją į mobilų punktą Karštosios koronaviruso linijos telefono numeriu 1808.
ŠITA TVARKA NEUŽTIKRINA VISAPUSIŠKAI EFEKTYVAUS SAUGUMO.
Atkreiptinas dėmesys, kad numatytas vienkartinis testavimas nėra tikslingas, nes pedagogas jau po valandos gali užsikrėsti minimu virusu. Netgi kol bus sulauktas testavimo rezultatas jau asmuo gali būti užsikrėtęs. Apklausus medikus žinome, kad didžioji dalis buvo testuojami daugiau kaip prieš mėnesį, o kai kurie visai ne. Ir šiai dienai rezultatai testavimo būtų jau visiškai kiti, bet visi medikai, kurie tiesiogiai nedirba COVID-19 židiniuose reguliariai nėra tikrinami. Todėl vienkartinis diagnozavimas, nesuvaldo pandemijos plėtros ir prišokamieji patikrinimai tarnauja tik užpirktų testų išnaudojimui. Norime žinoti, ar yra numatytas dar ir tolimesnis priverstinis diagnozavimas pedagogams ir kas kiek laiko? Remiantis protingumo kriterijais suvaldant COVID-19 viruso plėtrą reikėtų testuoti pedagogus, medikus, vaikus ir kt. du kartus per dieną ryte prieš darbą ir pabaigoje darbo. O dabar tai tik perteklinės galios demonstravimas, kad pedagogai aklai paklustų neprotingiems nurodymams.
Žinome, kad yra sveikų pedagogų, atsisakančių eiti testuotis ir pasirenkančių geriau prarasti darbą. Dėl to, kad neteks sąmoningų pedagogų, kurių ir taip labai trūksta, yra sunerimę Lietuvos tėvai. Logika remdamiesi tėvai nujaučia ir baiminasi, jog tolimesnė strategija lems, kad ir sveiki vaikai bei tėvai bus verčiami testuotis nepatikimais niekiniais testais.
Atkreiptinas dėmesys, kad Lietuvos policininkai viso karantino metu dirbantys su žmonėmis nebuvo verčiami atlikti prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai ( koronaviruso infekcijai) diagnozuoti, jiems buvo tik rekomenduojama. Absoliučiai visi medikai gydantys žmones irgi nebuvo priversti atlikti prevencinių laboratorinių tyrimų COVID-19 ligai diagnozuoti.
Tai kodėl prievarta taikoma visiems pedagogams atlikti prevencinius laboratorinius tyrimus COVID-19 ligai diagnozuoti?
Įrodymais pagrįstos medicinos grupės koordinatorius – Kembridžo universiteto ligoninės gydytojas Tumas Beinortas pabrėžė, kad testas netinkamas COVID-19 diagnostikai. Jis neaptinka ligos pačiu pavojingiausiu metu, kai asmuo yra labiausiai užkrečiamas (https://www.alfa.lt/straipsnis/50416466/kam-ministrui-puse-milijono-ne-tinkamu-covid-19-testu).
Ir Sveikatos ministras A. Veryga spaudoje yra pasisakęs, jog – greitieji testai negali nustatyti, ar žmogus serga COVID-19. A. Veryga informavo, kad ministerija gavo ekspertų išvadas dėl greitųjų testų veiksmingumo. Anot ministro, po ilgų tyrimų vis dėlto pasitvirtino, kad greitieji testai neturėtų būti naudojami COVID-19 ligai patvirtinti. „Gavome ekspertų išvadas. Greitieji testai nėra tinkami nustatyti šiuo metu sergančius koronavirusu“, – sakė A. Veryga.
Mokslininkų vertinimu, greitieji testai galėtų būti naudojami tik patikrinimui, ar žmogus yra sirgęs koronavirusine infekcija, ar ne, t. y. vadinamajai serokonversijai nustatyti. Tačiau tam turi būti atliktas validavimas. Anot ekspertų, testai netinka ankstyvai diagnostikai. Ar jie bus naudingi ligos persirgimui identifikuoti – paaiškės po validacijos tyrimų. Savo ruožtu SAM yra pavedusi Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai atlikti greitųjų testų (IgM/IgG) koronavirusinei infekcijai atitikties vertinimą. Tai reiškia, kad, pasitelkus ekspertus medikus, bus nustatytos aiškios šių testų naudojimo indikacijos. (https://www.alfa.lt/straipsnis/50416466/kam-ministrui-puse-milijono-ne-tinkamu-covid-19-testu; https://www.diena.lt/naujienos1/sveikata/sveikata/veryga-pateikia-naujausia-informacija-del-koronaviruso-tiesiogiai-962766).
Mokslininkai dar tik aiškinasi, ar tie testai patikimi, ar ne, bet Lietuvoje jau privaloma testuotis. Akivaizdžiai kalbama apie tai, kad testavimo pagalba vykdomas tyrimas dėl kuriamos vakcinos. Taigi, mūsų nuomone, priverstinai testuodamiesi žmonės be savo sutikimo dalyvauja moksliniame tyrime (https://www.15min.lt/m/id/mokslasit/laboratorija/ar-antikunu-tyrimai-gali-pagreitinti-ribojimu-atsaukima-mokslininkai-tik-dabar-aiskinasi-kiek-jie-patikimi-650-1315834).

Lietuvos Respublikos Konstitucijoje išdėstytos šios konstitucinės normos:
– Konstitucija yra vientisas ir tiesiogiai taikomas aktas. Kiekvienas savo teises gali ginti remdamasis Konstitucija (6 str.),
– negalioja joks įstatymas ar kitas aktas priešingas Konstitucijai. Galioja tik paskelbti įstatymai. Įstatymo nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės. (7 str.);
– žmogaus asmuo neliečiamas. Žmogaus orumą gina įstatymas. Draudžiama žmogų kankinti, žaloti, žeminti jo orumą, žiauriai su juo elgtis, taip pat nustatyti tokias bausmes. Su žmogumi, be jo žinios ir laisvo sutikimo, negali būti atliekami moksliniai ar medicinos bandymai. (21str.)
Pedagogų versti jokiems vidiniams kūno intervenciniams testams ar tyrimams atlikti negalima ir remiantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso norma, nustatyta 2.25 straipsnyje (Teisė į kūno neliečiamumą ir vientisumą):
Fizinis asmuo neliečiamas. Be paties asmens (o kai asmuo neveiksnus šioje srityje, – be jo atstovo pagal įstatymą) valios ir laisvo sutikimo su juo negali būti atliekami jokie moksliniai, medicinos bandymai ar tyrimai. Šis sutikimas turi būti išreikštas raštu (1 dalis);
taip pat remiantis Konvencija dėl žmogaus teisių ir orumo biologijos ir medicinos taikymo srityje, kurią Lietuvos Respublika ratifikavo 2003 m. vasario 3 d.:
Žmogaus viršenybė (2 straipsnis): Žmogaus interesai ir gerovė yra svarbesni už išimtinius visuomenės ar mokslo interesus;
Bendroji taisyklė (5 straipsnis): Kiekviena intervencija sveikatos srityje gali būti atliekama tik gavus atitinkamo asmens laisvai duotą ir informuotumu pagrįstą sutikimą.

Reikalaujame, kad vyriausybė aiškintų tautai pagrįstai taikomų priemonių reikalingumą ir tartųsi! Kalbėtų su tauta, o ne tik nuleidinėtų įsakymus iš viršaus. Demokratijos principų laužyti nevalia!
Ar galima tokius savivaldybių grasinimus pavadinti demokratiškais?
Savivaldybės rašte dėl pedagogų testavimo yra toks punktas: ,,Įstaigų darbuotojai, atsisakę užsiregistruoti Tyrimui ir vykti jį atlikti, informuojami apie tai, kad esant įtarimų, jog Įstaigos darbuotojai serga pavojingomis ar ypač pavojingomis užkrečiamomis ligomis ir tuo sukelia pavojų aplinkinių sveikatai, gali būti priverstinai hospitalizuojami ir (ar) būtinai izoliuojami Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo nustatyta tvarka“.
Jei vaikai ateidami iš šeimos, ar darbuotojai kurie buvo atlikę diagnostinį testavimąsi( pavyzdžiui prieš parą) bus tapę viruso nešiotojais, tai kaltė teks vis tiek tiems pedagogams, kurie bus sveiki, bet atsisakę testuotis.
Ar tai nėra perteklinės galios demonstravimas?

Reikalaujame paaiškinti anksčiau išvardintų žmogaus teises ginančių dokumentų ir Sveikatos ministro pasisakymų viešose masinio informavimo priemonių kontekste, kodėl sveiki pedagogai yra verčiami, nusižengiant Lietuvos Respublikos Konstitucijai, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso normoms, Konvencijai dėl žmogaus teisių ir orumo biologijos ir medicinos taikymo srityje, atlikti prevencinį laboratorinį tyrimą COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) diagnozuoti.

Žemiau pasirašiusios organizacijos tai pat pasisako už saugumą taikant protingas priemones.

Atsakymo laukiame raštu.

Asociacijos „Šviesos kampelis“
Direktorė Jolanta Lipkevičienė

Raštui pritaria:
1. Lietuvos visuomenės tarybos mokslo ir švietimo grupė, vadovas Eugenijus Paliokas
2. Lietuvos ekologinių sodybų asociacija, pirmininkas Mantas Šleževičius
3. Mokymosi šeimoje asociacija Direktorė Agnė Kundratienė
4. Giminės sodybų asociacija, direktorė Nadežda Kiseliova-Žukovska
5. VŠĮ „Melkio mokykla” vadovas Tadas Stasytis
6. VšĮ „Tautinė mokykla“ direktorė Aurelija Kraujalienė
7. VšĮ Laimės kelio mokykla Alanas Petrauskas
8. Asociacija „Šventasodžio sodžiaus bendruomenė“ l.e.p. Marijus Stasinskas
9. VšĮ „Aš – tai Tu“ direktorius Šarūnas Kondratas
10. Asociacija Krunai, pirmininkas Mantas Šleževičius
11. Višakio Rūdos kaimo bendruomenė, pirmininkė Loreta Matusevičienė
12. Kardokų bendruomenė, pirmininkas Raimondas Vaičiūnas
13. Braziūkų bendruomenė, pirmininkas Rolandas Rimkus
14. Giminės sodybų bendruomenė asociacija, pirmininkė Margarita Blinkienė
15. Jogos ir aikido studija ,, Visata“ direktorė Jurgita Valančiauskienė
16. Sąmoningos tėvystės centro ir humanistinio ugdymo vaikų darželio VšĮ ,, Saulė ir mėnulis“ vadovė Ramunė Žilienė
17. VšĮ Lauko darželis, direktorius Žilvinas Karpis
18. VšĮ Žalioji gamtos mokykla direktorė Jolanta Lipkevičienė
19. Panevėžio tėvų asociacija, pirmininkė Diana Micevičienė
20. VšĮ Švietimo gidas, direktorius Konstantin Aleksandrovič
21. VšĮ Kardokų gamtos mokykla, direktorius Rolandas Juodžbalis
22. VšĮ Patyrimų sodas Jūratė Rumpienė

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *