Konferencija „Gyvenimas mokykloje” 2015 04 23

2015 m. BALANDŽIO 23 dieną 12 val.

KVIEČIAME VISUS

į respublikinę (10-ąją) tęstinę konferenciją Kaune

„GYVENIMAS MOKYKLOJE“

Praktinė konferencija skirta švietimo įstaigų bendruomenių atstovams – mokytojams, mokiniams ir mokinių tėvams, socialiniams pedagogams, psichologams ir visiems Lietuvos Respublikos piliečiams, kuriems rūpi Lietuvos švietimo kasdienybė ir aukščiausi švietimo tikslai.

Konferencijos leitmotyvas
Mokykla, išmokiusi skaityti, skaičiuoti, piešti, bet nesuformavusi asmeniui atitinkamo poreikio, liks vaikui amžinai skolinga…(a.a. prof. Albertas Piličiauskas).

Mokslas be auklėjimo – tai kalavijas bepročio rankose (Mendelejevas).

Konferencijos tikslas:
telkiant švietimo institucijas, NVO, aktyvius piliečius, pedagogus, tėvus, vaikus ir jaunuomenę, skatiname bendrai ieškoti priemonių turtinti švietimo pasaulį , kad Lietuvos vaikai būtų laimingi ir noriai eitų į švietimo įstaigas. Visiems susitelkus galima efektyviau ieškoti alternatyvių sprendimų, kurie sumažintų didelį nelaimingų Lietuvos vaikų skaičių, kurie švietimo tikslų įgyvendinimą padarytų realų, o ne deklaruojamą bendro lavinimo mokyklų programose ir išsilavinimo standartuose . Siekiame, kad ne tik akademiniai rodikliai rūpėtų, bet ugdymo procese nebūtų pamirštamas asmenybės ugdymas; dorinių, tradicinės šeimos vertybių, bendražmogiškų idealų puoselėjimas.

Konferenciją moderuos Indrė Pavinkšnienė ir Jolanta Lipkevičienė.

Konferencijos vieta: VšĮ „Šviesos namai“, Gedimino 26 B, Kaunas
Konferencijos data: 2015 metų balandžio 23 diena, 12.00 – 17.00 val..
Konferencijos kaina: 6 Eur (mokama grynais, atvykus į konferenciją). Jei reikės sąskaitos, parašykite išankstinės registracijos metu. Moksleiviai ir studentai kviečiami už simbolinę auką

Bus išduodami kvalifikaciniai pažymėjimai.

Registracija vyksta iki 2015 balandžio 22 d 12 val.: sviesoskampelis@gmail.com, 8600 81221 J.Lipkevičienė, 8611 58183 I.Pavinkšnienė. Daugiau informacijos www.sviesoskampelis.lt

SVARBU: Registracijos metu prašome nurodyti: vardą, pavardę, atstovaujamą mokyklą ar organizaciją, pareigas, kontaktinio telefono numerį ir el. paštą.

Parašykite ar Jums reikės pažymėjimo.

Konferencijos organizatoriai:
Socialinės veiklos asociacija „ Šviesos kampelis“
NVO „Tėvų pedagogų sąjūdis“

Tęstinių konferencijų iniciatyvą palaiko:

Lietuvos tėvų forumas
Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija
VŠĮ ,,Tautinė mokykla”
Humanistinės pedagogikos asociacija
Asociacija“ Augame meilėje“
Kauno jungtinis demokratinis judėjimas
Tautos ateities forumas
Visuomeninė piliečių sąjunga
Judėjimas “Vytis“
„Asociacija GAJA moterims”
VšĮ „Šviesos namai“
Asociacija „Kitoks vaikas”

Jei norite papildyti palaikančiųjų organizacijų sąrašą prašome praneškite

Naudingos nuorodos:

www.sviesoskampelis.lt, www.tevuforumas.lt, www.humanistinepedagogika.lt, www.ugdymasgyvenimu.lt, www.tevupedagogu.org

K O N F E R E N C I J O S
P R O G R A M A
(organizatoriai pasilieką teisę koreguoti programą)

12:00-12:30 Dalyvių registracija

12:30-12:40 Įžanginis, sveikinimo žodis

12:40 – 13:10 Pranešėjas Edvinas Radvilas – jaunuomenės atstovas , tik prieš metus baigęs mokyklą, pilietiškas, drąsus, socialiai atsakingas ir jautrus, kritiškai mąstantis, knygos ,,Aš įveikiau, nebijok kovoti” idėjos autorius. Pristatys knygą ir patirtis mokykloje.
Pranešimo tema: ,,Viską galima išspręsti tik drąsiai sprendžiant“

13:10 -14:10 Darbas grupėse

14:10 – 14:30 Darbo grupėse pristatymas

14:30-14:45 Pertrauka

14:45 – 15:25 Pranešėjas Lukas Benevičius – jaunuomenės atstovas, VšĮ „Kuriančios bendruomenės” narys, dirba etikos mokytoju privačioje mokykloje „Saulės Gojus“. Turi 4 metų vadovavimo patirtį dirbant įvairiose nevyriausybinėse organizacijose. 3metus intensyviai veda įvairius patirtinio mokymosi metodika paremtus mokymus mokykloms, viešosioms organizacijoms, įvairiems klubams ir verslui. Šie mokymai skirti kurti tikrąjį poreikį išpildančius rezultatus, diegiant ilgalaikius arba trumpalaikius pokyčius, formuojant ir stiprinant komandas, ugdant lyderystės savybes. Šiuo metu ruošia ir koordinuoja novatorišką būsimų mokytojų rengimo programą „Mokytojų mokykla“.
Pranešimo tema: ,, Iššūkiai ir sėkmės siekiant reikiamų pokyčių Lietuvos švietimo sistemoje: nuo pamokų klasėje iki valstybinio sektoriaus.“

15. 25 – 16. 05 Pranešėja Justė Keturakytė – jaunuomenės atstovė, Garliavos Jonučių gimnazijos abiturientė, straipsnių ir pranešimų autorė švietimo tema („Kultūros barai“, „Šiaurės Atėnai“, „Santara-Šviesa“), būsima filosofijos studijų studentė, jau yra įstojusi į Čikagos DePaul universitetą.
Pranešimo tema: „Nuo dresūros iki lavinimosi: esu klaida ir jos ištaisymo atsakomybė“. Pranešimo metu bus svarstomi šie klausimai: kaip dresūruojami vaikai mokykloje? Kodėl laisvę mokykloje būdinga laikyti menkesne verte nei konfliktų nebuvimą? Kodėl švietimo bendruomenė skendi aptamsoje? Kas yra lavinimasis ir kokios jo ribos atsiveria mokykloje?

16.05-16.45 Pranešėjas Mindaugas Vidugiris – profesionalus lektorius, karjeros ir asmeninio tobulėjimo konsultantas skaitęs paskaitas ir vedęs užsiėmimus 200 Lietuvos ir užsienio mokymo įstaigų. Whatansu patyriminių darnios asmenybės ugdymo stovyklų vadovas. Organizacijų vidinės kultūros konsultantas. Ekspertinės sritys: esminiai gyvenimo dėsniai; darni asmenybė; savanorystė; organizacijų vidinės kultūros formavimas; pozityvių nuostatų formavimas; blogų įpročių prevencija; karjeros ugdymas.
Pranešimo tema: ,,Kaip sukurti efektyvią mokyklos vidinę kultūrą šiandien?“

16.45-17.00 Konferencijos apibendrinimas ir uždarymas

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *