KVIETIMAS

LAPKRIČIO 16d. 9 val
Savivaldybės mažoje salėje įvyks antrasis apskritas NVO ir švietimo skyriaus darbuotojų diskusijų stalas. Kviečiame prisijungti.
Pagrindinis susitikimo tikslas yra susiderinti komunikacinius klausimus – kaip būtų priimtiniausia keistis informacija, užduoti klausimus, pateikti atsakymus ir pan.
Antras klausimas kiekvienos organizacijos lūkesčiai švietimo skyriui ir švietimo skyriaus lūkesčiai organizacijoms.
NORIME įvesti nuoseklią tradiciją rinktis prie apskritų NVO ir švietimo skyriaus specialistų diskusijų stalų kas 1,5 – 2 mėn.

Kas dar nežinote informuojame, kas žinote primename:

2012 rugsėjo 27 d. 14 val. Kauno m. savivaldybės mažojoje salėje vadovaujantis Socialinės veiklos asociacijos 2012-06-07 dienos raštu Nr. RŠ-06-07 Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriui “Dėl švietimo tikslų įgyvendinimo mokyklose“, vyko apskrito stalo diskusija.
Šios diskusijos metu, kurioje dalyvavo septyni mokyklų socialiniai pedagogai, buvo pašiepti šiame rašte iškelti tęstinėje respublikinėje konferencijoje (2) „Geroji naujiena, kaip mokykloje keisti patyčių lauką į meilės pripildytą atmosferą“, kuri įvyko 2012m. balandžio 20 dieną, darbo grupėse išgryninti tikslai, veiklos metodai, projektai.
Iš rašto 2012-06-07 kuris ir kvietė prie apskrito stalo esminė pastraipa:
,,Prašome mus supažindinti kokia yra paruošta nuosekli ir ilgalaikė švietimo strategija inovatyviom priemonėm šalinanti iš mokyklų bendruomenių smurtinį bendravimą (patyčias), kad konkrečiais nuosekliais metodais būtų siekiama įgyvendinti švietimo tikslus: išugdyti kiekvienam jaunuoliui vertybines orientacijas, leidžiančias tapti doru, siekiančiu žinių, savarankišku, atsakingu, patriotiškai nusiteikusiu žmogumi turinčiu šiuolaikinę socialinę kompetenciją ir gebėjimus savarankiškai kurti savo gyvenimą, gebančiu stiprinti visuomenės galias užtikrinant aplinkos ir žmogiškųjų išteklių plėtrą.
Savo veikla galime būti naudingi skatinant bendruomeniškumo kūrimą švietimo įstaigose.
Prašome mus kviesti prie apskritų stalų diskusijom. Kauno savivaldybės švietimiečius raginame prie diskusijų stalo sudaryti realų bendros veiklos planą.“
Kaip supratome buvo pasitelkta socialinių pedagogų komanda, kuri diskusiją tikslingai pakreipė menkinant socialinės veiklos asociacijos “Šviesos kampelis“ veiklą. Šios diskusijos metu buvo padarytas audio įrašas.
Diskusijoje labia puikiai atsivėrė specialisčių, dirbančių mokyklose (prevencijos srityse) bendravimo, bendradarbiavimo, dialogo kultūros silpni įgūdžiai.
Susitikime dalyvavo Ateitininkų (NŠTA) narys Vidas Abraitis, Katalikų tėvų asociacijos vadovė Audronė Kepežinskienė, Jungtinio demokratinio judėjimo vadovė Rūta Zabielienė, pedagogė Ingrida Oželienė, LTF atstovas Darius Trečiakauskas, Mokinių organizacijos atstovas, Švietimo skyriaus specialistė atsakinga už prevenciją Eurika Stankevičienė ir septynių mokyklų socialinės pedagogės.

Siekiamybė – įvesti tradiciją rinktis prie apskritų stalų kas 1, 5 – 2 mėn. NVO su švietimo skyriaus specialistais

Lietuvos tėvų forumas
Socialinės veiklos asociacijos „Šviesos kampelis”

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *