Laikas atsipeikėti

Šiandien – dar vienas klasiko Levo Tolstojaus straipsnis apie alkoholizmą. Jis parašytas 1888 metais žurnalui “Posrednik“. Originalo kalba – Л. Н. Толстой, “Пора опомниться“, Журнал «Посредник», 1888 г.

Tema aktuali ir mūsų dienomis, nors nagrinėta daugiau nei prieš 100 metų! Blaivybės ir alkoholizmo tema Levas Tolstojus parašė ne vieną straipsnį ir kūrinį, buvo įkūręs ir blaivybės draugiją. Išverčiau ir dalinuosi su jumis, nes skaitant kilo vienintelė mintis: ir tikrai – kada mes pagaliau atsipeikėsime?

LAIKAS ATSIPEIKĖTI. Levas Tolstojus

Vynas žudo žmonių fizinę sveikatą, žudo protinius gebėjimus, žudo šeimų gerovę, ir, kas baisiausia, žudo jų palikuonis, bet, nežiūrint į tai, kasmet vis labiau ir labiau plinta alkoholinių “gėrimų“ vartojimas ir iš to gimstanti girtuoklystė.

Užkrečiama liga apima vis daugiau ir daugiau žmonių: jau geria moterys, merginos, vaikai. Ir suaugusieji ne tik nestabdo jų nuodijimo, bet patys, būdami girti, skatina juos gerti.

Ir turtingiems, ir vargšams atrodo, kad būti linksmam įmanoma tik apsvaigus ar esant girtam. Jiems atrodo, kad bet kokiu svarbiu gyvenimo atveju – per laidotuves, vestuves, krikštynas, skyrybas, pasimatymus – pats geriausias būdas parodyti savo skausmą arba džiaugsmą yra prisigerti, ir, praradus žmogiškąjį pavidalą, susitapatinti su gyvuliu.

Ir, kas keisčiausia – tai, kad žmonės žūsta nuo girtuokliavimo ir žudo kitus, bet nesuvokia, kodėl jie tai daro. Ir tikrai, jei kiekvienas paklaus savęs, kodėl žmonės geria, jis niekaip neatras jokio atsakymo.

Pasakyti, kad vynas skanus – negalima, nes kiekvienas žino, kad vynas ir alus, jei tik jie nepasaldinti, yra nemalonūs tiems, kas juos ragauja pirmą kartą. Prie vyno įprantama taip pat, kaip ir prie kito nuodo – tabako – palaipsniui, ir pradeda patikti vynas tik po to, kai žmogus įpranta prie to apsvaigimo, kurį vynas sukelia.

Pasakyti, kad vynas naudingas sveikatai – taip pat niekaip negalima dabar, kai dauguma gydytojų, kurie nagrinėja šį klausimą, pripažino, kad nei degtinė, nei vynas, nei alus negali būti naudingi sveikatai, nes neturi jokių maistinių savybių, o tik nuodus, kurie yra žalingi.

Pasakyti, kad vynas suteikia jėgų, taip pat negalima, nes ne kartą ir ne du, o šimtus kartų buvo pastebėta, jog dviejose vienodose grupėse žmonių, kur vieni negeria, o kiti geria – kad geriantys dirba žymiai blogiau ir mažiau. Šimtai ir tūkstančiai žmonių parodė, kad geriantys vien vandenį žmonės yra stipresni ir sveikesni už tuos, kurie geria vyną.

Sako dar, kad vynas šildo, bet ir tai – netiesa, nes kiekvienas žino, kad išgėręs žmogus tik trumpam sušyla, o paskui gali sušalti daug greičiau, nei negeriantis.

Pasakyti, kad jei išgersi laidotuvėse, krikštynose, vestuvėse, pasimatyme, per skyrybas, kažką perkant ar parduodant, tuomet geriau susikaupsi tam reikalui – taip pat niekaip negalima, todėl, kad tokiais atvejais reikia ne sukvailėti nuo vyno, o reikia blaivios galvos. Kuo svarbesnis reikalas, tuo aiškesnis turi būti protas.

Negalima sakyti, kad kenksminga mesti gerti vyną tam, kas buvo įpratęs jį gerti, nes matome, kad tie, kas metė gerti, nuo to kasdien tik sveikesni tampa.

Negalime taip pat sakyti, kad nuo vyno linksmiau pasidaro. Teisybė, kad nuo vyno žmonės trumpam lyg ir sušyla, ir pralinksmėja, bet ir viena, ir kita neilgai tetrunka. Lygiai kaip nuo vyno sušilęs greitai pradeda šalti, taip ir nuo vyno pralinksmėjusį greitai apima liūdesys. Pakanka užeiti į karčemą, ir pamatysite muštynes, riksmą, ašaras, ir tuoj suprasite, kad nesuteikia vynas linksmumo.

Ir ką gi? Ir neskanus vynas, ir nemaitina, ir nestiprina, ir nešildo, ir nepadeda spręsti reikalų, ir vis dėl to tiek žmonių jį geria, ir kuo toliau, tuo daugiau. Kodėl gi žmonės geria ir žudo save ir kitus žmones?

“Visi žmonės geria ir vaišina kitus, negaliu gi aš negerti ir nevaišinti“, – atsako į tai dauguma, ir gyvendami tarp girtų, šie žmonės tvirtai įsitikinę, kad visi aplink geria ir vaišina. Bet juk tai netiesa.

Jei žmogus vagia, tuomet jis bendrauja su vagimis ir jam atrodo, kad visi aplink – vagys. Bet kai tik jis nustos vogti ir pradės bendrauti su sąžiningais žmonėmis, tuomet pamatys, kad ne visi yra vagys.

Taip ir su girtuoklyste. Ne visi geria ir kitus girdo. Jei visi gertų ir kitus vaišintų, tuomet gyvenimas taptų pragaru, bet taip negali būti, nes tarp paklydusių žmonių visada buvo ir dabar yra daug sąmoningų žmonių.

Ir visada buvo ir dabar yra daugybė negeriančių žmonių ir suvokiančių, kad gerti ar ne – ne juokų reikalas. Jei vienijasi geriantys žmonės ir nori nugirdyti visą pasaulį, tuomet laikas ir sąmoningiems žmonėms suprasti, kad jiems reikia susivienyti ir įveikti blogį, kad ir jų vaikų nenugirdytų paklydę žmonės.

Laikas atsipeikėti!

(vertė ruvi.lt)

https://ruvi.lt/2016/05/16/laikas-atsipeiketi/

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *