„Laimingos mokyklos dienos“ – mokytojai bus parengti pokalbiams apie toleranciją, depresiją,

„Laimingos mokyklos dienos“ – mokytojai bus parengti pokalbiams apie toleranciją, depresiją, patyčias ir seksualinę orientaciją
2013-12-06 15:10 Rugilė Audenienė | Alfa.lt

Metodinės medžiagos mokytojams juodraštis, kuriuo siekiama gerinti vaikų psichinę sveikatą, įžiebė tėvų aistras. Europos Sąjungos finansuojamos programos projektu, kurį vykdo Airijos, Graikijos, Lenkijos, Portugalijos mokymo įstaigos ir Lietuvos Vytauto Didžiojo universitetas, norima gerinti moksleivių emocinę psichinę sveikatą mokyklose kalbant su jais apie sunkumų įveikimą, toleranciją, depresiją, patyčias, savižudybes, valgymo sutrikimus, šeimų įvairovę ir nediskriminacinį požiūrį į ją. Moksleivių tėvus vienijanti asociacija „Lietuvos tėvų forumas“ įsitikinusi, kad už gražių tikslų slypi bandymas priversti mokytojus kalbėtis su moksleiviais apie seksualinę orientaciją, vienalytes šeimas. Programa pasidomėti ketvirtadienį vykusios Vyriausybės valandos metu pažadėjo švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.
Tėvai nenori, kad mokytojai su vaikais kalbėtų apie seksualinę orientaciją
Ruošiant projektą „Laimingos mokyklos dienos“, buvo atlikta Airijos, Graikijos, Lenkijos, Lietuvos ir Portugalijos mokytojų apklausa apie psichikos sveikatą, išskirti pagrindiniai dalykai, kurie lemia jaunimo psichikos būsenas. Norint pagerinti moksleivių emocinę būklę mokyklose, sukurta metodinė medžiaga mokytojams, kaip per įvairias diskusijas, užsiėmimus, žaidimus skatinti vaikus neklijuoti etikečių, įveikti sunkumus, išvengti diskriminacijos.
Per pamokas turėtų būti kalbama apie patyčias ir asocialų elgesį, liūdesio, depresijos, savižudybės prevenciją, sunkumų įveikimą, toleranciją ir socialinę atsakomybę, nerimą dėl pinigų, svaigalų ir narkotikų vartojimą, įvairovę ir šeimą, valgymo sutrikimus, patyčias internete, prie pozityvaus elgesio grįžtančius peštukus.
Projekto juodraštį išvydusiems tėvams pasirodė nepriimtina, kad mokytojams siūloma su moksleiviais kalbėtis apie seksualinę orientaciją ir šeimos įvairovę, apie kitokią seksualinę orientaciją turinčių jaunuolių patiriamas patyčias, diskutuoti apie ryšį tarp moters ir vyro, dviejų moterų ar dviejų vyrų.
„Jauniems žmonėms labai svarbu matyti, kaip jų šeimos atrodo jas supančiame pasaulyje ir jau nuo jauno amžiaus juos reikia mokyti, kad egzistuoja įvairios šeimos“, – rašoma mokytojams rengiamoje medžiagoje, kuria pasinaudoję, manoma, pedagogai galėtų sumažinti mokyklose kylančias įtampas.
„Nužmoginimo, nušeiminimo, nutautinimo politika. Ji skverbiasi per „švietėjiškas“ tarptautinio bendradarbiavimo „lygybės ir tolerancijos“ programas vaikų darželiuose, mokyklose. Ar tikrai turime sureikšminti, reklamuoti atskirą socialinę grupę? Mes nesame nusiteikę prieš seksualines mažumas. Mes už tai, kad nė viena socialinė grupė nebūtų politizuojama, nebruktų per jėgą savo pasaulėžiūros kitai grupei“, – rūpestį tuo, kad po tolerancijos skatinimu slypi bandymas propaguoti homoseksualias šeimas, „Lietuvos tėvų forumo“ vardu išreiškė Renaldas Jančiauskas, manantis, kad mokytojams neturėtų būti peršamos atskiros programos, pagal kurias jiems siūloma kalbėti su vaikais apie seksualinę orientaciją.
Tėvų organizacija įsitikinusi, kad svarbu rasti ribą tarp tolerancijos ir protegavimo, ir nors mokyklose galima kalbėti apie įvairių lyčių asmenis, tačiau tai daryti vertėtų atsakingai.
Mokytojai galės rinktis
Projekto autoriai pabrėžė, kad paruoštą turinį bus galima koreguoti pagal kiekvienos šalies poreikius, aptarus su mokytojais, ekspertais. Vis dėlto ketvirtadienį vykusios Vyriausybės valandos metu parlamentarė Rima Baškienė išreiškė susirūpinimą šia programa, galimai darysiančia neigiamą įtaką moksleiviams.
„Pirmą kartą girdžiu šį reikalą“, – nustebo švietimo ministras D. Pavalkis.
Vyriausybės narys pažadėjo plačiau pasidomėti projektu.
Jeigu naujoji programa ir bus patvirtinta, mokytojams nebus privaloma ja vadovautis. „Tokia programa su Švietimo ir mokslo ministerija nėra derinta. Ministerija jos nėra užsakiusi, ji nėra privaloma. Mokyklos privalomai įgyvendina ministro patvirtintą Rengimo šeimai ir lytiškumo programą, kur ir numatytas lytinio švietimo turinys mokyklose.
Mokykla gali rinktis savo nuožiūra ir kitas metodikas, tačiau jos negali prieštarauti minėtai ministerijos patvirtintai programai“, – Alfa.lt paaiškino ministerijos atstovai.
Projekto komanda lietuvių mokytojams siūlys kalbėti apie krizių patiriančias šeimas
Planai kurti laimingesnes mokyklas kol kas dar tik popieriuje: viena iš projekto komandos narių, Vytauto Didžiojo universiteto Tarptautinių ryšių tarybos narė Žymantė Jokubauskaitė paaiškino, kad medžiaga ruošiama ir dar nėra baigta. Tai tik darbinė versija, kuri projekto vykdytojų Lietuvoje dar nebuvo platinta ir viešai diskutuota.
„Šiuo metu šios mokymo priemonės mokytojams projektas, faktiškai juodraštis, yra verčiamas į lietuvių kalbą. Atlikus vertimą, šios priemonės turinys bus projekto dalyvių, ugdymo ekspertų, švietimo ir socialinės politikos ekspertų adaptuojamas Lietuvos kontekstui, siekiant įvertinti visus etninius ir sociokultūrinius aspektus.
Pavyzdžiui, šeimos įvairovės klausimas bus pristatomas kaip tolerancija šeimų socialinių-ekonominių sąlygų skirtumams – kai kurios šeimos ir jose gyvenantys vaikai kenčia nuo skurdo, šeima gali būti smurto, tėvų priklausomybės nuo alkoholio ar narkotikų vieta, šeimos patiria krizes – skyrybos, nelaimingi atsitikimai, kitos nelaimės, ir yra įvairios – vienišos motinos, vieniši tėvai, vaikai, augantys su globėjais“, – projekto viziją aiškino Vytauto Didžiojo universiteto plėtros prorektorė prof. dr. Natalija Mažeikienė.
Tik adaptavus šią mokymo priemonę Lietuvos kontekstui, suderinus su mokyklų administracija, pasak profesorės, jis būtų taikomas ugdymo procese. „Spaudoje pasklidusios ištraukos iš tariamai parengtos mokymo priemonės yra projekto juodraštinė versija, kuri buvo parengta projekto užsienio partnerių ir yra vidinio naudojimo bei ribotos prieigos tekstas. Ši medžiaga dar nėra parengta Lietuvai, dar neadaptuota ir neekspertuota.
Mokymo priemonė lietuvių kalba dar niekur nėra pristatyta ir nėra taikoma. Todėl susirūpinimas šiame projekto etape dėl galimai neigiamos moralinės edukacijos nėra visiškai pagrįstas. Tačiau socialinių partnerių, ugdymo specialistų, švietimo ir socialinės politikos ekspertų nuomonė bei vertinimai visuose projekto etapuose yra labai vertingi“, – sakė su Vytauto Didžiojo universiteto projektais dirbanti N. Mažeikienė.
Su jautriomis sritimis susijusius reiškinius galėtų aiškinti tėvai
Šeimos ir lyties sampratos praplėtimo galimybe, pasak jų pačių, nepatenkinti „Tėvų forumo“ atstovai atremia, kad šiuo metu Lietuva yra spaudžiama pasirašyti svarbų dokumentą – Europos Tarybos Konvenciją, kurioje kilnus siekis apsaugoti moteris priverstinai siejamas su seksualinių mažumų apsauga, o pseudomokslinis terminas „socialinė lytis“ primeta naują santvarką politikai ir teisėtvarkai.
„Būtų labai pravartu, jei mokytojai paaiškintų, kas yra prigimtis ir kad nevalia eiti prieš ją, su ja žaisti, bandyti eksperimentuoti. Mes nekryžminam baravykų su rugiais, ar pienių su „voveruškom“. Taip pat pamokytų tolerancijos kitokios orientacijos žmonėms. Papasakotų, kad daugelis yra emociškai nestabilūs, kenčia, nes prarado prigimtinę tapatybę, todėl jie verti atjautos“, – savo požiūrį į tai, ką mokyklose turėtų kalbėti mokytojai, tiesiai šviesiai išdėstė R. Jančiauskas.
Universitetų dėstytojai sutaria, kad pedagogikos specialistai turėtų būti rengiami atsižvelgiant į naujausias lyčių problematikos ir lygių galimybių studijas, bet neperimant moksliniais tyrimais nepatvirtintų, prieštaringų praktikų. Tokia buvo laikoma Lyčių lygybę, bendradarbiavimą, vienodas berniukų ir mergaičių galimybes skatinantis darželiams skirtas projektas „Moterų ir vyrų lygių galimybių pedagogikos pavyzdys iš Danijos ikimokyklinio ugdymo įstaigų“.
Lietuvos Edukologijos universiteto Ugdymo mokslų fakulteto dekanė, profesorė, socialinių mokslų daktarė Ona Monkevičienė atkreipė dėmesį į tai, kad pastaruoju metu linkstama manyti, jog reiškinius, kurie susiję su požiūriais, sampratomis, religija ir kitomis jautriomis sritimis, aiškinti yra tėvų prioritetas.
Su tokiu požiūriu sutinka ir kai kurie mokytojai. „Apie įvairius gyvenimo reiškinius su moksleiviais kalbamės ir be specialių programų, svarbiausia padėti jiems suprasti, kad nė vienas vaikas ar jo šeima nėra geresnė už kitą ir dėl socialinių skirtumų neprasidėtų patyčios“, – sakė į projekto juodraštį žvilgtelėjusi Vilniuje lietuvių kalbos mokytoja dirbanti Inga, kurios manymu, jį dar reikėtų tobulinti.

http://www.alfa.lt/straipsnis/15167844/Laimingos.mokyklos.dienos..mokytojai.bus.parengti.pokalbiams.apie.tolerancija..depresija..patycias.ir.seksualine.orientacija=2013-12-06_15-10/?pn=1

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *