Vienuolika tikrai gero mokytojų bruožų

Šis straipsnis – „11 Habits of an Effective Teacher“ – buvo pripažintas antruoju geriausiu Džordžo Lukaso (George Lucas) švietimo fondo internetiniame leidinyje „edutopia“ 2014 metais publikuotu rašiniu.

Straipsnio autorė Carrie Lam, sertifikuotoji Kanados mokytoja, nuo 2014 m. pradžios tapusi dviejų Pietų Korėjoje veikiančių kanadietiškų privačių mokyklų direktore, iki tol dirbo mokytoja įvairių pasaulio šalių – tarp jų Taivano, Anglijos, Pietų Korėjos ir Kanados – mokyklose.

Šiame straipsnyje ji labai nuoširdžiai, remdamasi savo praktine patirtimi, rašo apie nuostabius mokytojus, su kuriais teko drauge dirbti ir kuriuos tikrai vertina už tai, kad jie iš tiesų myli savo darbą. Tai mokytojai, kurie nori įkvėpti ir kitus pedagogus, kurie visuomet jaučiasi laimingi, nes dirba šį darbą, kurie yra būtent tie mokytojai, pas kuriuos mokytis norėtų kone kiekvienas mokinys. Tai mokytojai, kuriuos užaugę vaikai prisimena visą gyvenimą…

„Ar jūs irgi toks mokytojas?“ – klausia Carrie Lam. – „Ar jums būdingi šie bruožai?“

1. PATINKA MOKYTI

Mokyti vaikus – daug džiaugsmo ir pasitenkinimo savo darbu teikianti profesinės karjeros sritis (nors drauge tai taip pat daug pastangų reikalaujanti bei sekinanti veikla). Pasirinkti tapti mokytoju reikėtų tik tiems, kurie myli vaikus ir ketina dovanoti jiems savo širdį. Juk negalite tikėtis, jog vaikams bus malonu ir džiugu mokytis ar būti drauge su mokytoju, kuriam nepatinka vaikai ir kuris pats su jais nesijaučia smagiai. Nesulauksite jokio teigiamo poveikio, jei tik vadovausitės vadovėlinėmis taisyklėmis. Visai kitoks rezultatas bus pasiektas tuomet, jei jūsų atsidavimas ir aistra mokytojo darbui bus juntamas kasdien ir kiekvienam. Kuo nuoširdžiau mėgaukitės kiekviena mokymo proceso akimirka!

2. NULEMIA POKYČIUS

Sakoma, jog „įgyjant didelių galių, tenka ir didžiulė atsakomybė“. Mokytojas turi suvokti šiai profesijai tenkančią didžiulę atsakomybę ir niekuomet apie ją neužmiršti. Vienas iš mokytojo uždavinių turėtų būti siekis pakeisti savo mokinių gyvenimą. Kaip tai padaryti? – Tiesiog reikėtų leisti vaikams pasijusti jūsų klasėje ypatingiems, saugiems ir užtikrintiems. Mokytojai gali daryti teigiamą įtaką savo mokinių gyvenime. Kam to reikia? – Dėl to, kad mokytojai nežino, ką jų mokiniams tenka patirti, išgyventi, pajusti būtent tą dieną, prieš jiems peržengiant mokyklos slenkstį, kas jų laukia namie po pamokų. Taigi, jei taip nutiktų, kad jūsų mokiniai nepakankamai gerai jaustųsi namie, nesulauktų šeimos narių ar aplinkinių paramos, bent jau jūs galėtumėte kažkaip pakeisti padėtį ir suteikti tai, ko vaikams gal trūksta.

3. SKLEIDŽIA POZITYVIą„ ENERGIJą„

Kiekvieną mielą dieną pripildykite pozityvia energija savo klasę. Jūsų šypsena nuostabi, todėl kuo dažniau šypsokitės. Suprantama, jog savo asmeniniame gyvenime jums tenka susidurti su sunkumais, tačiau, žengdami per klasės slenkstį, palikite visa tai kitapus durų, nes jūsų mokiniai yra verti kur kas daugiau, negu sulaukti jūsų nesėkmių atgarsių. Nesvarbu, kaip jaučiatės, kiek miegojote ar kas jus erzina, niekuomet to neparodykite. Net jei ši diena jums nesėkminga, išmokite būdami su mokiniais save valdyti, leiskite vaikams manyti, jog esate superherojus (o dėl to jūsų diena tikrai taps šviesesnė!). Stenkitės nuolatos būti teigiamai nusiteikę, laimingi ir besišypsantys. Atminkite, kad teigiama energija užkrečiama, todėl ją ir skleiskite. Neleiskite kitiems asmenims primesti jums savo negatyvumą.

4. GEBA MEGZTI IR PALAIKYTI ASMENINIUS RYŠIUS

Tai yra daugiausia malonumo teikianti ir visiškai būtina tikrai geram mokytojui būdinga savybė! Pažinkite savo mokinius, sužinokite, kuo jie domisi, – taip rasite būdų užmegzti su jais ryšį. Nepamirškite ir vaikams atskleisti, kuo domitės patys. Be to, svarbu išsiaiškinti, kaip vaikams patinka mokytis, tuomet suprasite, kaip kiekvienam parinkti tinkamiausią mokymo metodą. Taip pat pasistenkite pažinti ir savo mokinių tėvus. Rasti bendrą kalbą su mokinių tėvais neturi būti suprantama kaip prievolė. Greičiau tai garbė. Pačioje mokslo metų pradžioje pasakykite, jog jie bet kada gali pas jus ateiti pasikalbėti bet kuriais rūpimais klausimais. Taip pat pasistenkite labiau asmeniškai pažinti savo kolegas mokytojus. Pasijusite daug laimingesni, jei jusite palaikymą tiek pačioje mokykloje, tiek ir už jos ribų.

5. DIRBA SU ŠIMTAPROCENTINIU ATSIDAVIMU

Nesvarbu, ar mokote klasėje per pamoką, ar pildote ataskaitų lapus, ar siūlotės padėti kolegai, visuomet viską darykite su šimtaprocentiniu atsidavimu. Dirbkite savo darbą, nes jums patinka mokyti vaikus, o ne dėl to, kad tai jūsų pareiga. Darykite tai, kad tobulėtumėte patys. Darykite tai, kad įkvėptumėte kitus. Dirbkite taip, kad jūsų mokiniai kuo geriau suprastų ir įsisavintų tai, ko mokote. Atiduokite visą save patiems sau, mokiniams, jų tėvams, mokyklai ir kiekvienam jumis tikinčiam žmogui. Niekuomet nepasiduokite, nenuleiskite rankų ir stenkitės iš visų jėgų, – tai ir yra viskas, ką galite padaryti. Būtent taip visuomet kalba savo mokiniams Carrie Lam.

6. GEBA ORGANIZUOTAI DIRBTI

Niekuomet neuždelskite, kai reikia įvertinti mokinių darbus ar juos registruoti. Visuomet stenkitės viską atlikti laiku, kad krūvos sąsiuvinių nesusikauptų galvą siekiančiomis kaugėmis! Galiausiai taip sutaupysite daugybę laiko. Svarbu organizuotai ir iš anksto planuoti darbus! Juk mažai tikėtina, kad paskutinę minutę sukurti pamokos planai tikrai duos naudos. Po ranka turėkite užrašinę, kad tuojau pat galėtumėte pasižymėti galvoje kilusias įkvepiančias mintis. Tuomet parenkite planą, kaip tas mintis paversti tikrove.

7. NETURI IŠANKSTINIO NUSISTATYMO

Jus, mokytojus, kartas nuo karto stebi ir vertina, tiek formaliai, tiek ir neformaliai (štai kodėl būtina nuolatos dirbti su šimtaprocentiniu atsidavimu). Jus nuolatos vertina ir kritikuoja jūsų direktorius, kolegos mokytojai, mokinių tėvai ir patys mokiniai. Užuot jautęsi įžeisti ar užsigavę, kai kas nors išsako pastabas apie tai, kaip mokote, priimkite konstruktyvią kritiką be išankstinio nusistatymo ir kurkite veiksmų planus. Įrodykite, kad esate gerai dirbantis mokytojas, – toks, kokiu ir siekiate būti. Pasaulyje nėra tobulų žmonių, o galimybių tobulėti visuomet yra. Juk pasitaiko, kad kiti geba pamatyti tai, ko nepavyksta patiems.

8. KELIA REIKALAVIMUS

Savo mokiniams ir patys sau kelkite reikalavimus. Nuo pat pirmųjų minučių pasistenkite, kad jie suprastų, kas yra priimtina, o kas ne. Pavyzdžiui, priminkite mokiniams, kaip norėtumėte su jais dirbti, kad jaustumėtės patenkinti rezultatais. Esate mokytojas, kuris siekia, kad jo mokiniai stengtųsi iš visų jėgų ir pateiktų kuo puikiausiai atliktą darbą? O gal jūs – mokytojas, kuris į viską žiūri pro pirštus? Atminkite, jog galite tikėtis geriausių rezultatų tik tuomet, jei daug dėl to stengiatės. Yra tiks posakis: „Pats elkis taip, kaip mokai kitus.“

9. IEŠKO ĮKVĖPIMO IR JĮ RANDA

Tikrai gerai dirba tas mokytojas, kuris nestokoja kūrybiškumo. Tai anaiptol nereiškia, jog viską visuomet būtina pradėti nuo pradžios! Ieškokite įkvėpimo kuo įvairiausiuose šaltiniuose – knygose, „Pinterest“, „YouTube“, „Facebook“, tinklaraščiuose, „TpT“ – bet kur!

10. NEVENGIA POKYČIŲ

Gyvenime ne visada viskas vyksta pagal planą. Tai ypač tinka mokymo procesui apibūdinti. Būkite lankstūs, leiskitės nešami pokyčių srovės. Gerai dirbantys mokytojai nesiskundžia dėl pasikeitimų atėjus į mokyklą dirbti naujam mokyklos vadovui. Jiems neatrodo, jog reikia paminėti, kaip gerai dirbo ankstesnėje savo darbo vietoje ar su ankstesne mokinių klase palyginti su esamomis darbo sąlygomis. Užuot pergyvenę dėl pasikeitimų, sutikite juos išskėstomis rankomis ir parodykite, kad puikiai gebate įveikti bent kurį pokyčių savo gyvenimo kelyje vingį!

11. REFLEKTUOJA

Siekdamas tobulėti kaip specialistas, tikrai geras mokytojas apmąsto, kaip jis dirba mokytojo darbą. Dera pagalvoti, kas pavyko, o ką reikėtų kitą kartą pakeisti. Nevertėtų pamiršti, jog mūsų darbe ne visos pamokos pavyko. Užuot vertinę tokius atvejus kaip nesėkmę, tikrai geri mokytojai supranta juos kaip pamoką, iš kurios galima kai ką išmokti. Mokytojo darbe mokymas ir mokymasis vyksta nuolatos. Visuomet galima išmokti ir sužinoti daugiau, kad gerėtų mokytojo gebėjimai mokyti vaikus. Todėl Carrie Lam pataria nuolatos reflektuoti, apmąstyti, kaip dirbate, kaip patys mokotės iš pasitaikančių (o kas jų nedaro?!) klaidų, turimų silpnybių. Svarbiausia jas išvysti ir įveikti. Nuo to tik gerės, jūsų, tikrai gero mokytojo darbas.

Baigdama savo straipsnį, Carrie Lam pripažįsta, jog yra ir kitų tikrai gerus mokytojus apibūdinančių bruožų, tačiau, jos manymu, ji išskyrė svarbiausius. Be to, kai kuriuos kitus bruožus būtų galima priskirti prie parašytųjų.

Baigiamasis straipsnio autorės žodis: „Kiekvienoje situacijoje galima rasti ką nors gero, bet tai priklauso tik nuo jūsų. Laikykite aukštai iškeltas galvas ir sėkmingai dirbkite mokytojo darbą, nes jums patinka mokyti!“
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-01-15-vienuolika-tikrai-gero-mokytoju-bruozu/126234

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *