Raštas LR vyriausybės Ministrui pirmininkui A.Kubiliui

Po to kai gavome ŠMM G.Steponavičiaus rašto 2012-08-20 Nr. SR-4077 kopiją adresuotą LR Ministro pirmininko kancleriui Deivydui Matulioniui, parašėme dar vieną raštą, adresuotą LR vyriausybės Ministrui pirmininkui A.Kubiliui.

LR vyriausybės Ministrui pirmininkui 2012-09-04 Nr. RŠ-9-04
Andriui Kubiliui

DĖL G. STEPONAVIČIAUS NEATSAKYMO Į TRIS RAŠTUS

Gerb. Ministre pirmininke,
2012-06-11 raštu Nr. RŠ-6-11 į Jus kreipėmės dėl G. Steponavičiaus neatsakymo į tris raštus nuo 2011 06 23, dėl Lietuvos mokyklose vykdomo projekto (paraiškos kodas VP1-2.2-ŠMM-05-K-01-043) „Mokytojų, moksleivių, tėvų ir NVO atstovų tarpkultūrinių gebėjimų plėtra“.
Mus pasiekė kopija rašto adresuoto kancleriui Deivydui Matulioniui 2012-08-20 Nr. SR-4077, jame neradome aiškaus atsakymo į klausimą, kurį pateikėme pirmuosiuose neatsakytuose raštuose, t.y. parodančio Švietimo ministro poziciją to projekto atžvilgiu.
Nuo 2011-06-23 negaudami jokių atsakymų iš Švietimo ir mokslo ministro (kol buvo vykdomas šis projektas), drįstame teigti, kad šis jaunuomenės mąstymą turintis pakeisti projektas buvo vykdomas slapčia nuo Lietuvos visuomenės, kad vaikų tėvai, apie jį nesužinotų ir negalėtų daryti įtakos projekto vykdymui. O tai Lietuvos Konstitucijos požiūriu yra ryškus pažeidimas, nes Lietuvos Respublikos konstitucijos 26 straipsnis sako: „…Tėvai ir globėjai nevaržomi rūpinasi vaikų ir globotinių religiniu ir doroviniu auklėjimu pagal savo įsitikinimus“. Tėvai, nežinodami apie šio projekto vykdymą, negalėjo savo vaikuose išsaugoti šeimos vertybių, nes mokykloje buvo diegiamos prieštaringos vertybės ,,,…lytis yra ne įgimtas dalykas, ją galima pasirinkti“. Lyties tapatybės sutrikimas yra diagnozė (šiuo metu lyties tapatumo sutrikimas yra įtrauktas ir į Tarptautinę ligų klasifikaciją (TLK-10, kodas F64.0) bei Psichikos sutrikimų diagnostikos ir statistikos vadovą (DSM-IV), liga ir toks toleruojamas ugdymas į tai jaunuomenę ir nuves.
Taip pat norime sužinoti, kaip Jūs, Ministre pirmininke, vertinate G.Steponavičiaus tyčinį neatsakinėjimą į raštus būtent šio projekto vykdymo mokyklose tema? Kokių priemonių ėmėtės dėl atsakomybės už neatsakytus raštus nuo 2011 06 23?
Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad remiantis LR Vyriausybės patvirtintomis asmenų prašymų nagrinėjimo ir jų aptarnavimo taisyklėmis yra draudžiama atsisakyti nagrinėti asmenų prašymus. Asmenų prašymai turi būti išnagrinėti per 20 darbo dienų nuo jų gavimo.
Nagrinėdami asmenų prašymus, valstybės tarnautojai privalo vadovautis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo ir protingumo, taip pat Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme įtvirtintais įstatymo viršenybės, objektyvumo, proporcingumo, nepiktnaudžiavimo valdžia, tarnybinio bendradarbiavimo, efektyvumo, subsidiarumo principais, o teikdami asmenims informaciją – Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją nustatytais informacijos išsamumo, tikslumo, teisėtumo ir objektyvumo principais. Tikimės, kad šios taisyklės galioja visiems.

Laukiame atsakymo raštu.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *