„Šviesos kampelio” prisistatymas Kauno m. Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėjui

Kauno švietimo ir ugdymo skyriaus 2012-11-19
Vedėjui Antanui Bagdonui

PRISISTATYMAS

Mažinant takoskyrą tarp mokyklos (darželių) ir šeimos ir didinant sanglaudą savo veikla siekiame atkreipti suaugusių dėmesį į vaikų jausenas, asmenybės formavimo procesą. Vaikų gerovės užtikrinimas – tai pagrindinis mūsų tikslas įgyvendinant bet kokius mūsų planus.
Socialinės veiklos asociacijos „Šviesos kampelis“ valstybė neremia. Organizacijos narių ypatingas rūpestis sukurti ir išsaugoti vaiko vystymuisi palankias aplinkas, neabejingų, aktyvių, geranoriškų žmonių parama – pagrindinis mūsų veiklos finansavimo šaltinis.

Švietimo klausimus nagrinėti telkiame NVO ir piliečius, aktyviai bendradarbiaujame su valdžios institucijomis, savivaldybe, universitetais, įvairiomis organizacijomis ir likusia visuomene, siekdami surasti palankius sprendimus vaiko asmenybės formavimui, išsaugojant prigimtinius žmogaus poreikius. Bendradarbiaujame su ugdymo įstaigomis, atliekame tyrimus, organizuojame konferencijas, apskritus stalus. (Pagrindas LR Konstitucija, Švietimo įstatymas, Švietimo koncepcija, Bendrosios programos, išsilavinimo standartai.)
VEIKLA
Propaguojame blaivią laisvalaikio praleidimo kultūrą asmeniniu pavyzdžiu . Vedame teisingo elgesio pamokas vaikams kartu su tėvais , savigalbos grupes tėvams, pedagogams (mokome emocinio raštingumo, pagarbaus bendravimo, dialogo kultūros). Vedame mokymus, seminarus tiek tėvams, tiek mokytojams (temos : „ Mokyklos bendruomenės kūrybiškumo ugdymas“, „ Meilė vaikui ugdymo įstaigose- atgyvena ar būtinybė?) Inicijuojame mokinių patikėtinių centrus mokyklose (bendravimo kultūrai formuoti, bendruomenei telkti, patyčių problemoms spręsti). Siūlome steigti ir konsultuojame steigiant mokyklose, darželiuose „tėvų paramos tėvams centrus“( kurie perauga į tėvų paramą mokyklai), apmokome savanorius teikti „tėvavimo paslaugas“ formuojant vaikų kolektyvus. Teikiame šeimose auklės – patarėjos paslaugas, tarpininkaujame tarp mokyklų ir šeimos sprendžiant nesusikalbėjimo klausimus. Teikiame socialinę psichologinę paramą pagal poreikį tėvams ir vaikams. Organizuojame pažintines- lavinamąsias keliones, šeimų bei vaikų ir jaunimo stovyklas, kuriose mokomės bendrauti ir bendradarbiauti atsisakant konkurencijos, vedame temines vakarones, sakralinius vakarus, konkursus.
Organizacijoje veikia dvi „Šeimų universiteto“ moderatorės , moko šeimos santykių turtinimo, teisingo vaikų auklėjimo metodų. Organizacijos vadovė Humanistinės pedagogikos asociacijos narė. Organizacija yra Nacionalinės šeimų ir tėvų asociacijos narė.
Su savo bičiuliais Lietuvos tėvų forumu, Kauno jungtiniu demokratiniu judėjimu, Tautos ateities forumu, Nacionalinė šeimų ir tėvų asociacija, Visuomenine piliečių sąjunga esame numatę patyčių problemą gvildenti iš esmės ir įvairiais aspektais. Šia tema rengiame tęstines konferencijas kas du – tris mėnesius.
PRAŠYMAS:
Prašome padėti susisiekti su visų Kauno mokyklų tarybose veikiančiais tėvais.
Prašome mus kviesti prie apskritų stalų diskusijom, raginame prie diskusijų stalo sudaryti realų Švietimo skyriaus ir NVO bendros veiklos planą.

Socialinės veiklos asociacija ” Šviesos kampelis“

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *